Kalender

Seminarium i Göteborg – Human rights due diligence: Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor

Uni3 by Geely, Pumpgatan 1 på Lindholmen, 21 March, 2023 08:45 - 12:00

forumtraffungappedutskick

Human Rights Due Diligence: Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor

Respekten för mänskliga rättigheter är en av grundförutsättningarna för en hållbar utveckling. På årets första forumträff står HRDD (Human Rights Due Diligence) i fokus och tillsammans tar vi oss an frågan hur företag kan hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

Just nu förbereds en rad EU-initiativ med direkt koppling till HRDD, en internationellt förankrad process för företag att kartlägga, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter. På denna forumträff riktar vi blicken mot EU- kommissionens förslag om hårdare krav på genomförande av HRDD och vad de förslag som just nu behandlas har för inverkan på företags hållbarhetsarbete.

Det här är en halvdag för dig som vill diskutera och utbyta erfarenheter om behovet av, och arbetet med, hållbara värdekedjor. Under förmiddagen tittar vi närmare på vad de ökade kraven innebär rent praktiskt samt hur det påverkar oss i ett längre perspektiv. Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för hållbara värdekedjor och på så sätt bidrar till att nå de Globala målen?

Med oss som talare har vi Henrik Lindholm från ETI, Andreas Filipsson från Ethos, Sandra Roos från Kappahl och Erik Andersson från Göteborgs universitet.

Välkommen till årets första Agenda 2030 i Väst forumträff i samarbete med CSR Västsverige och Social Venture Network.

Till eventsidan här!

 

Program

8:45 Incheckning

9:00 Arrangörerna hälsar välkomna och Erik Andersson från Globala Studier vid Göteborgs universitet introducerar oss i ämnet.

9:35 Gruppdiskussion: Vilka frågor har vi med oss? Hur arbetar vi med HRDD idag?

9:50 Henrik Lindholm från Ethical Trading Initiative Sverige, ETI, ger oss en övergripande beskrivning av HRDD och hur vi bör förhålla oss till den nya lagstiftningen.

10:10 Paus med fika

10:30 Andreas Filipsson från Ethos ger oss konkreta råd för att integrera HRDD i det löpande arbetet.

10:45 Gruppdiskussion fortsätter: Vilka konkreta utmaningar ser vi i vårt arbete med HRDD?

11:15 Sandra Roos, hållbarhetsdirektör vid Kappahl delar med sig av goda exempel. 

11:30 Gruppdiskussion fortsätter: Vilka möjligheter ser vi för arbetet framåt? Finns det några gemensamma utmaningar där vi kan stötta varandra?

11:50 Sammanfattning och avslut

Anmäl dig här!

Förhinder? Glöm inte avanmäla dig om du får förhinder - för allas skull!

 

Ett arrangemang i samarbete mellan 

Agenda2030väst logoCSR väst logo