Kalender

Social affärsutveckling, kreativa partnerskap och digitala CSR verktyg för att förändra världen.

A House, Östermalmsgatan 26A, 114 36 Stockholm (Rum: A – auditorium), 8 October, 2019 16:00 - 17:00

Ett seminarium för att inspirera dig att handla rätt i dina sociala engagemang och CSR frågor och ge dig inspiration kring hur man kan nå en mätbar effekt genom samarbete och användandet av digitala verktyg.

Seminariet är till för dig som är företagsledare, chef, förändringsledare eller medarbetare och som delvis eller alltid arbetar med socialt engagemang och CSR-frågor inom företag.


Partnerskap förändrar världen. Vad förenar brittiska regeringen, företag som Standard Chartered Bank/Pfizer och TED Audacious Project?

Cornilla von Plomgren, Verksamhetschef Sightsavers

Sightsavers arbetar för att ingen ska bli blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och där personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor. Organisationen är starkt mål och resultatorienterad.


Digitala engagemang inspirerar och ökar bidraget till sociala och hållbara mål.

James Reason, VD Target Aid

Med Target Aid kan du på ett enkelt sätt öka synligheten och effekten av sociala och hållbara engagemang ditt företag stöttar. Något som ger mätbara resultat, skapar engagemang, stärker varumärken och samtidigt bidrar till en bättre värld.


Hur kan SVN bidra till att utveckla dina affärer, få dig att inspireras samtidigt som du blir en samhällsförändrare?

Karin Strömquist Bååthe, Generalsekreterare på SVN

Framgång i allt arbete nås lättast genom samarbete. Mötesplattformen Social Venture Network arbetar sektoröverskridande för att accelerera arbetet mot en hållbar värld. Partnerskap, kunskap och kontakter förändrar och ökar kraften i allt utvecklingsarbete.

 

Anmäl dig här!