Kalender

Social Venture Network presenterar Hybrida Almedalen 2022, 4-7 juli

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming., 4 July, 2022 08:30 - 09:00

Program_Almedalen_2022

Det är en demokratifråga att kunna delta i Almedalen - därför erbjuder Social Venture Network våra drygt 30 seminarier både live och i digital form. Oavsett om du är på plats eller följer våra livestreams är du varmt välkommen att fråga och diskutera - eller bara se och lyssna.

 

Här ser du hela vårt program i pdf: Almedalen_2022_SVN-Ekobanken

Vill du se seminarierna i efterhand? Vi har lagt länkar till varje seminarium i kalendariet. Du hittar dem även som en samlad lista här nedan. Välkommen att ta del av det intressanta innehållet!

Samarbetspartners:

Välkomna till Almedalen 2022               Ekobanken logotyp

 

 


Länkar till alla seminarierna på youtube:

 

Måndag 4 juli:

9.00 Hur ökar vi livskvalitet för de äldre i samhället när de lär sig falla rätt? Svenska Judoförbundet

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=01s

 

10.00 Hur kan en orolig omvärld bidra till att livsmedelsbranschen når sina hållbarhetsmål? U&We

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=2045s   

 

11.00 Pengar i hela landet? Ekobanken, Hela Sverige ska Leva!, Mikrofonden

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=5670s

 

12.00 På vilket sätt kan innovationer hjälpa kommuner med omställning till ett hållbart samhälle? Zilloman

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=9285s

 

13.00 Sociala investeringar i fastighetsbolag - en lönsam affär? Fastighets AB Förvaltaren

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=12900s

 

14.00 En naturbaserad stad är en resilient stad U&We

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=16380s

 

15.00 Vad behövs för att möjliggöra en hållbar och inkluderande bostadsproduktion? Bergsjön 2031

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=20030s

 

16.00 Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision MISA

https://www.youtube.com/watch?v=g8fTYKf9Qo0&t=23820s


 

Tisdag 5 juli:

 

9.00 Kan solparker bli en del av Sveriges elproduktion? Solkompaniet, Ekobanken

https://www.youtube.com/watch?v=d05w65ADXQQ&t=630s

 

10.00 Hur smart är det med solparker? Solkompaniet, Ekobanken

https://www.youtube.com/watch?v=d05w65ADXQQ&t=4200s

 

11.00 Långtidsarbetslöshetens utmaningar och lösningarnas fallgropar Skoopi

https://www.youtube.com/watch?v=d05w65ADXQQ&t=7870s

 

12.00 Hur kan vi riva regionala hinder som står i vägen för nationella hållbarhetsframgångar?

Dalarna Science Park, SISP, SVN

https://www.youtube.com/watch?v=d05w65ADXQQ&t=11540s

 

13.00 Hur får vi byggbranschens upphandlare att ställa fler hållbarhetskrav? Golvkedjan

https://www.youtube.com/watch?v=d05w65ADXQQ&t=15000s

 

14.00 Hur kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla? Ekobanken, Trialog

https://www.youtube.com/watch?v=MEJRbuNEklA=525s

 

15.00 Hur kan idéburna friskolor bli ett framtida alternativ till dagens koncernskolor?

Idéburna skolors riksförbund, Ekobanken

https://www.youtube.com/watch?v=MEJRbuNEklA=4000s

 

16.00 Forts. Hur kan idéburna friskolor bli ett framtida alternativ till dagens koncernskolor?

Idéburna skolors riksförbund, Ekobanken

https://www.youtube.com/watch?v=MEJRbuNEklA=4000s


 

Onsdag 6 Juli:

9.00 Impact investing, social finance, filantropi - samma eller olika? Ekobanken, Mikrofonden

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=1545s10.00 Är Sverige moget för quasi-equity? Ekobanken, Mikrofonden

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=5315s

 

11.00 Vad krävs av ett Idrottsförbund för att införa en helt jämställd organisation? Svenska Judoförbundet

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=8805s

 

12.00 Hur kan varma platser och ung designdialog bidra till ungas trygghet? Zilloman

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=12385s

 

13.00 Hur får vi byggbranschens upphandlare att ställa fler hållbarhetskrav? Golvkedjan

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=15970s

 

14.00 Kan banken öka den biologiska mångfalden och minska klimatavtrycket? Ekobanken

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=19610s

 

15.00 Återbruk i byggsektorn, Bromma sjukhus och Naturskyddsföreningens Rikskansli

Kaminsky Arkitektur

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=23155s

 

16.00 Giraffpriset! Social Venture Network – SVN Sweden, Ekobanken

https://www.youtube.com/watch?v=QuMzvXeV_DI&t=26555s


 

Torsdag 7 juli:

09.00 Byggemenskaper som verktyg för att bygga socialt och ekologiskt hållbart Ekobanken, Egna hem för alla, Mikrofonden

https://www.youtube.com/watch?v=IXhnDk-WXhY=1800s

 

10.00 Hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb? MISA

https://www.youtube.com/watch?v=IXhnDk-WXhY&t=5470s

 

13.00 Är stressade hjärnor det största klimathotet? Sustain Change

https://www.youtube.com/watch?v=oJIWNDo7AzU&t=1020s

 

14.00 Hur kan nätverk inom hållbarhet samverka för att accelerera omställningen till en hållbar värld? SVN

https://www.youtube.com/watch?v=ioFiy-n7OYE&t=530s

 

15.00 Medborgardialog för lyckliga städer Zilloman

https://www.youtube.com/watch?v=ioFiy-n7OYE&t=4350s


 

Almedalsdrinken

Även i år erbjöd SVN den (alkoholfria) Almedalsdrinken som avslut på varje seminariedag.  Adam Österdahl, nyss förstepristagare i tävlingen Årets Kockelev 2022,  blandar den smarriga alkoholfria Almdalsdrinken. Måndag - onsdag kl 17.00, torsdag kl 16.00. Skål och välkommen!

Våra seminarier sker i samverkan med våra fantastiska medlemmar - de bidrar med kunskap och idéer till hur hållbar utveckling ska bli verkstad, utifrån sina olika branscher. Ett varierat och fullmatat program väntar!

Här hittar du våra seminarier på Almedalsveckans officiella sida.