Kalender

Strategimöte

Smålandsgatan 17, Stockholm, 29 August, 2018 09:30 - 14:00

Dags igen att diskutera vägen framåt för vårt nätverk. Styrelse och kansli håller halvdagsmöte för att diskutera fokusområden, medlemsrekrytering och medlemsvård och vilka kort- och långsiktiga mål vi vill sträva mot under kommande månader. Styrelseledamot Erik Feldt på Nordea fixar lokalerna denna gång. Tack för att vi får nyttja vår medlem Nordeas fina konferensrum!