Kalender

Almedalen – Dag 1

Campus Gotland, Cramérgatan 3, B-huset sal 14, 2 July, 2018 15:00 - 17:55

15.00 - 15.45 Hur kan politiken få bilister att välja andra färdsätt och utvecklas till hållbara mobilister?

Gröna Bilister Finalist Giraffpriset 2017

15.55 - 16.30 Vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande?

Gröna Bilister

 

16.40 - 17.55 Filmvisning: Håller Sverige på att bli en rädd nation? Hur kan vi återerövra tilliten?

Filmen ”Alone through Iran” med efterföljande samtal om tillit med Ultralöparen och författaren Kristina Paltén,

Kristina Paltén
Kristina Paltén på sin resa genom Iran

Values Academy och Social Venture Network

Values AcademySVN logotype