Kalender

Almedalen – dag 4

Campus Gotland (Cramérgatan 3, B-huset sal 22) och Aktuell Hållbarhets Arena (Gotlands museum, Strandgatan 14), 5 July, 2018 08:00 - 18:00

Vi lyfter frågor inom en rad olika område, några exempel: Hållbara mobilister, fallträning på jobbet,  cirkulär ekonomi och en hållbar digitalisering. Välkommen till oss för att bidra till dialogen. Vi hoppas på en inspirerande dag med dynamiska diskussioner, en initierad panel och engagerade gäster i publiken.

CAMPUS GOTLAND - sal B22

8.00 - 8.45 Gröna Bilister

Medverkande:
 • Åsa Romson, Expert inom miljörätt och miljöpolitik och hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Karin Svensson Smith (MP), Ordförande, Trafikutskottet
 • Fredrik Holm, författare
 • Per Östborn, Moderator, Gröna kommuner på väg

9.00 - 9.45 Svenska Judoförbundet 

Är det möjligt att minska fallolyckor bland äldre?

Medverkande:

 • Kristiina Pekkola, ordförande, Svenska Judoförbundet
 • Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap, Dalarnas Högskola
 • Gunnar Sandell, ordförande, PRO Stockholm
 • Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)
 • Malin Andersson, chef idrottsutveckling, Riksidrottsförbundet
 • Ola Billger, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen

10.00 - 10.45 Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring

Nollvision för fallolyckor – är det möjligt genom sektorsöverskridande samarbeten?

 • Kristiina Pekkola, ordförande, Svenska Judoförbundet
 • Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, Dalarnas Högskola
 • Susanna Stymne Airey, chef förebyggande, AFA Försäkring
 • Berndt Jonsson, regionschef, Byggnads
 • Kent M. Andersson, ordförande, Företagsgrupperna i Stockholm (FGS.nu)
 • Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)

11.00 - 11.45 Social Venture Network med vänner

Är digitaliseringen alltid hållbar eller går viss utveckling åt fel håll?

Medverkande:

 • Åsa Stenborg, programledare och redaktör, CSRPOD
 • Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare SVN Sweden
 • Louise König, Hållbarhetschef, Coop

AKTUELL HÅLLBARHET ARENA - Gotlands museum

 

 

13.00 - 13.45 Golvkedjan och Forbo Flooring

Kan tuffare krav på hantverkare och byggmaterial hjälpa kommuner att nå hållbarhetsmål?

Medverkande:

 • Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB
 • Karin Strömqvist Bååthe, Moderator, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)
 • Jonas Rothén, Hållbarhetschef, Forbo Flooring Systems
 • Johan Svedberg, Legal and Compliance Director, Visma Commerce AB
 • Camilla Goliath, Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad

14.00 - 14.45 Telenor

Jakten på sanningen – hur lär vi oss att vara källkritiska?

Medverkande:

 • Magdalena Aspengren, Head of Sustainability and Quality, Telenor Sverige
 • Olle Zachrison, Ekochef Sveriges Radio och styrgruppsmedlem Faktiskt.se, Faktiskt.se
 • Jacob Wesley, Kanalchef, Sveriges Radio P4 Gotland
 • Andreas Kristensson, Moderator och Business Innovation Lead, Telenor Sverige

15.00 - 15.45 Helhetskommunikation och Hållbarhetsresan

Kan vi lösa hållbarhetsfrågan och genomföra Agenda 2030 utan det personliga ledarskapet?

Medverkande:

 • Patrik Andersson, organisationskonsult, förändringsledare, Helhetskommunikation
 • Anders Welin, hållbarhetsspecialist, föreläsare, skribent
 • Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling, författare, KTH
 • Maria Sunér Fleming, Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv

16.00 - 16.45 Coompanion, Helhetskommunikation och Iris

Kan värderingar, inkluderande arbetsplatser och breddad rekrytering rädda världen?

Medverkande:

 • Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljö, Helhetskommunikation
 • Jenny Kowalewski, verksamhetsutvecklare, Tf VD, Coompanion Sverige
 • Karin Strömqvist Bååthe, moderator och generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden)
 • Karina Lindgren, ledarutvecklare, Coompanion Sverige
 • Lisa Gustafsson, kundansvarig, IRIS Hadar AB
 • Eva-Lena Habel, utbildare, projektledare, IRIS Hadar AB

17.00 - 17.45 Forever Sustainable Business och Sveaskog

Hur skapar svenska bolag hållbarhetsvärde?

Medverkande:

 • Edvard Unsgaard, moderator, Partner Forever Sustainable
 • Lena Sammeli, hållbarhetschef, Sveaskog
 • Tommy Borglund, forskare internationell utblick och forskningsbakgrund kring värdeskapande, Örebro universitet
 • Johan Henningsson, hållbarhetschef, AB Svensk Exportkredit
 • Anna Augustson, Sustainability accelerator, Telia