Kalender

SVN i Almedalen dag 1

Donnerska huset, 29 June, 2015 08:00 - 15:30

Måndagens seminarier nedan!
Eller se hela programmet (går att spara ner på surfplatta / telefon):
Program Almedalen 2015: SVN Sweden & MiL Foundation

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 – 9.30 SVN

Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang?

Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram komplexa och intressanta frågor i vår vardag på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Vi använder oss av ett spel som möjliggör att vi kan belysa det hållbara ledarskapet ur många vinklar.

Mats Hoffmann, Dipart, Pia Jertfelt, generalsekreterare, Social Venture Network

 

10:00 – 11:30 SVN

”Vi söker dig som kan hålla en boll i luften, väldigt länge”

Vi har sedan 2010 arbetat med fokusfrågan ”hur skapar vi möjligheter för unga människor att komma in på arbetsmarknaden?” Det handlar om unga med funktionsnedsättningar. Då, 2010, fanns det många idéer och initiativ. Vad har hänt sedan dess?

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells. Lars Andersson, serveringsvärd, Max Hamburgerrestauranger. Lars Lööw, VD, Peritos. Stefan Lahti, VD, MISA. Östra Teatern. Åsa Stenborg, Projektledare för Stolt och störd, FUB.

 

12:00 – 13:30 SVN

Plats för lärande - samarbete mellan näringsliv och skola?
Vad tjänar vi på det?

Att ta emot praktikanter, så kallat arbetsplatslärande, är idag ett socialt ansvar som företagen kan ta in i sin CSR -strategi eller sin hållbarhetsstrategi. Det handlar om att näringslivet bidrar på ett än mer aktivt sätt att skapa arbete för unga människor.

 

Anna Widing Niemela, Gymnasiechef, Botkyrka kommun. Malin Winbladh, Rektor, S:t     Botvidsgymnasium Botkyrka kommun. Inga Birath von Sydow, VD, IBS. Mats Hoffmann, HR, Dipart. Pia Jertfelt, Generalsekreterare, SVN. Klas Gustafsson, VD, Left is right. Maria Heimer Åkerlund, projektledare för Misas Skoltjänst och Per Holmström, projektledare för Misas Skoltjänst. Medverkar gör även Östra Teatern med scener ur "Churchill var inte heller klok".

 

 

14:00 – 15:30 SVN och Coompanion

Social ekonomi skapar välstånd

Socialt företagande ökar möjligheten för de som har haft svårast att få arbete, att få jobb. Hur får vi fler intresserade?

 

16:00 – 17:30 Fryshuset

Är det offentliga Sverige redo att låta investerare vara med och finansiera nya samhällslösningar?

Fryshuset har antagit utmaningen att hitta lösningar genom så kallad Social Impact. Metoden syftar till att hitta sektor övergripande lösningar på samhällsproblem, men är det möjligt att använda skattemedel i termer av investeringar och avkastning och är det offentliga Sverige moget att ta det steget? 

Sverige står inför nya utmaningar, både finansiella och samhälleliga. I ett läge av hög arbetslöshet och social oro både bland ungdomar och vuxna samt med ett högt flyktingmottagande behövs nya innovativa lösningar för integration. Fryshuset har antagit utmaningen, att med medel från Postkodlotteriet, pröva om det finns nya sätt att verka sektoröverskridande där offentliga aktörer, civilsamhället och privata investerare tillsammans är beredda att ta en risk för att hitta nya unika samhällslösningar- genom en så kallad Social Impact Bond. Metoden syftar till att generera mätbara samhällseffekter på gjorda insatser och investeringar, vilket redan prövas med framgång i andra länder. Men är det möjligt att använda skattemedel i termer av risk, investering och avkastning och är det offentliga Sverige moget att ta det steget? Och vilken karta är nödvändig att rita upp - för att komma dit?