Kalender

SVN i Almedalen dag 2

Donnerska huset, Trädgården, 30 June, 2015 08:00 - 16:30

Tisdagens seminarier nedan!
Eller se hela programmet (går att spara ner på surfplatta / telefon):

Program Almedalen 2015: SVN Sweden & MiL Foundation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 - 9.00 Vision Takeoff

Varför är värderingsstyrt ledarskap avgörande i en helt transparent värd?

I dag lever vi i en helt transparent värld. Vilka nya utmaningar uppstår genom det paradigmskifte som sker och vad är möjligheterna med att arbeta aktivt med värderingar för att skapa en hållbar utveckling. Hur går man från flummiga värdeord till värdeskapande handlingar?

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells. Helena Pharmansson, Marknadschef, Humana. Marie Alani, Vision Take off. Helena Timander, Vision Take off.

9.00-10.00  MiL Foundation och SVN

Hållbart ledarskap - vad är det?

Hållbar utveckling och hållbart ledarskap går hand i hand. I den nödvändiga utvecklingen och förändringen som alla organisationer står inför handlar hållbart ledarskap om hur vi kan möta och anpassa oss till de förändringar som kommer och går - ett ledarskap som får verksamhet att utvecklas.

Karin Stenmar, Hållbarhetschef och SVN:s ordförande, Folksam och SVN. Lena Bergström, VD, MiL Foundation. Eliza Kücükaslan, Framtidens ledare och affärsutvecklare. Simon Werbart Flato, Entreprenör projektledare, Sustainergies. Torborg Chetkovich, VD, Swedavia. Rebecka Yrlid, Hållbarhetschef, Humlegårdens fastigheter AB. Tommy Borglund, Moderator och konsult, SVN och Halvarsson&Hallvarsson.

 

10:00 – 11:30 ICA

Klimaträtt – för dig som vill handla gott! Ledarskap för ett mer hållbart och hälsosamt liv.

Mer än hälften av svenskarna önskar sig ökad kunskap om vilka val i vardagen som påverkar klimatet. Hur kan man som företag utöva ledarskap för att hjälpa sina kunder till ett mer klimaträtt och hälsosamt liv?

ICA och Uppsalahem tillsammans med bl a Världsnaturfonden, WWF, UL, Sunfleet och Energimolnet lanserade i mars pilotprojektet Klimaträtt, där utvalda hyresgäster i en fastighet i Uppsala får tydlig återkoppling på sin klimatpåverkan varje vecka via en unik app. Fokus ligger på boende, transport och konsumtion. Genom återkoppling, kunskap och inspiration ska projektet skapa förutsättningar för att enkelt minska sin klimatpåverkan i vardagen. Projektet pågår under ett halvår och har som mål att deltagarna i genomsnitt ska minska sin klimatpåverkan med 40%.

Maria Smith, Chef Miljö och socialt ansvar, ICA AB. Anna Rehnberg, Biträdande projektledare Klimaträtt, Uppsalahem AB. Elin Bergman, Manager Corporate Partnerships, Världsnaturfonden WWF.

 

11:30 12:45 Fryshuset

Vad händer när vi bygger in CSR till förmån för unga i våra affärsmodeller?

Ett samtal mellan ledare i näringslivet och ideella krafter inom temat vad händer när näringslivets samhällsansvar riktas mot förebyggande sociala insatser för unga och implementeras in i företagets affärsidé/produkt. Hur tar vi oss vidare och förbi CSR-modellerna, är vi redo för det?

Fryshuset har samarbetat med näringslivet i 30 år kring förebyggande insatser för unga i utanförskap och arbetat tillsammans med ledarskapsfrågor, rekryterings-utmaningar och näringslivets syn på unga i våra miljonprogram. Vad händer när vi bygger in CSR i vår affärsmodell till förmån för förebyggande sociala insatser för unga. När blir samhällsansvaret större än att vara en del av en hållbarhetsstrategi och blir en naturlig del av en hållbar affärsidé. Seminariet bygger på praktiska exempel och erfarenheter där Fryshuset möter ledare från näringslivet och modererar ett samtal utifrån de utmaningar företagen står inför och där vi tillsammans tar dialogen framåt till de möjligheter vi ser när vi kommer vidare och bortom CSR.

 

13-14.30 MiL Foundation

Hur leder vi komplexa organisationer utan att hänge oss åt mäthysteri och personfixering?

Dagens organisationer står inför stora utmaningar när det gäller att leda, organisera och hantera en allt ökad komplexitet. Hur vi kan orientera oss i ett komplext och mångskiftande organisatoriskt landskap?

Ett ökande tryck på effektivitet och allt fler interaktioner och relationer utövar en press på vår förmåga att sortera i och hantera en ström av möjligheter och problem. I en värld som vi upplever som föränderlig blir det svårare att kunna skilja på problem som i grunden är kontroller-bara, och utmaningar som är mer komplexa till sin natur. Lockelsen i tekniker som till synes förenklar det komplexa är stor, men riskerar att på sikt försvåra hanteringen av strategiska utmaningar och möjligheter. Samarbete och lärande tar tid, men kan på sikt vara det som skapar resurser och framgång i förhållande till rätt frågor.

Magnus Larsson, legpsykolog docent i psykologi och lektor i organisationsutveckling, Department of Organization Copenhagen Business School. Ekkehard Schwartz, Vice President, Transformation 202020 Volvo Car Corporation. Katarina Viebke, Divisionschef, Division Psykiatri Region Skåne.

 

15:00 – 16:30 MiL Foundation

”Vet du ditt varför?” Om värderingsdrivet ledarskap för hållbara chefer

Att veta sitt varför ger ett personligt ankare i en föränderlig och rotlös tid. Det ger mening i vardagen och hjälper var och en som ledare, att stå ut i de svåra situationer man ibland möter som chef och människa. Vi utforskar aktivt de egna värderingarna och deras betydelse för ett hållbart ledarskap.

 Alexandra Zetterman Åbrandt, Affärsområdeschef, Global Print IKEA Communications. Johanna Steen, Programchef och handledare, MiL Institute.