Kalender

SVN i Almedalen dag 3

Donnerska huset, Aulan, 1 July, 2015 08:00 - 17:30

Onsdagens seminarier nedan!
Eller se hela programmet (går att spara ner på surfplatta / telefon):

Program Almedalen 2015: SVN Sweden & MiL Foundation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00–9:00 MiL Foundation

Finns det rum för reflektion på våra arbetsplatser idag? Om reflektionens betydelse för lärande

Vad händer när samhälle och organisation rör sig i allt snabbare takt? När handling alltid vinner över eftertanke och klimatet sällan tillåter oss att stanna upp. Hur mycket kan vi då lära och utvecklas egentligen? Om vikten av reflektion för lärande och effektiva organisationer.

Lena Bergström, vd, MiL Foundation. Magnus Larsson, legpsykolog docent i psykologi och lektor i organisationsutveckling, Department of Organization Copenhagen Business School. Johanna Steen, Programchef och handledare, MiL Institute.

 

9:30–10:30 MiL Foundation

Verklig förändring i stora organisationer – hur går det till?

Dagens organisationer utsätts för ett ökat omvärldstryck vilket innebär allt fler omvälvande och kontinuerliga förändringar. Men hur får vi till denna nödvändiga förflyttning för att bli mer innovativ, resurseffektiv och relevant som organisation?

Monica Lingegård, VD, Samhall. Sarah McPhee, VD, SPP. Lena Bergström, VD, MiL Institute.

 

11:00–12:30 MiL Foundation

Hur ser våra framtida ledare ut? Ledarskapsprogram för unga kvinnor med koppling till Mellanöstern.

Deltagarnas berättelser från Young Leaders Boot Camp, ett ledarskaps-program för unga kvinnor med intresse för internationella relationer, hållbara samhällen och Mellanöstern. Vem har kompetensen att leda Sveriges arbete att bygga broar över kulturer och gränser, och hur lyfter vi dessa personer?

Jara Husein, student i globala politiska studier, Malmö Högskola. Sarah Nilsson Dolah, Projektledare, Women for Sustainable Growth. Jenny Nyström, Följeslagare, EAPPI. Hoda Saad, Projektkoordinator SKL International. Jannica Sandström, student vid Lunds Universitet. Amal Seraj, Student vid Stockholms Universitet. Evie Soli, Frilansskribent och utvärderingskonsult. Johanna Steen, Programchef och handledare.

 
13:00-14:00

Världens globala samveten – var finns de idag?

Vår bild av världen präglas av våld, konflikter, korrupta ledare och allt större miljöproblem. Under tiden står de politiska ledarna mest och tittar på. Men var finns dagens och framtidens Nelson Mandela? Finns det inte längre några globala samveten? 

David Isaksson, grundare av Global Reporting, Blank Spot Project. Pia Jertfelt, generalsekreterare, Social Venture Network. Madeleine Opira, grundare, amillionminds. Amanda Jacksson, hållbarhetschef, Swedbank.  

14:00–15:30 Telenor

Vad är hållbart ledarskap och socialt ansvarstagande på nätet?

Hur arbetar vi med hållbarhet i våra leverantörskedjor? Vad har tekniken för betydelse för barnsexhandeln och hur samarbetar vi för att motverka att tjänster och produkter missbrukas?

Anders L Pettersson, Generalsekreterare, ECPAT. Andreas Rydell, Chef Kvalitet & Miljö, Atea. Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef, Telenor. Pia Jertfelt, Generalsekreterare, SVN. Parul Sharma, Människorättsjurist, CSR Sweden.

 

16:00–17:30 SVN och MiL

Att leda den goda viljan och att gå från offerstämpel till entreprenörskap!

Allt fler personer engagerar sig i de ideella organisationernas arbete, dock inte som förr, utan som volontärer. Alla vill göra en god insats men räcker det? Vilka krav ställer det på ledarskapet?

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, SIDA. Eliza Kücükaslan, moderator, SVN. Mats Hermansson, Domprost, Visby. Charlotte Boman, generalsekreterare, Hand in Hand Sweden. Sara Wettergren, VD, Hungerprojektet.