Kalender

Uppföljningsträff om HRDD: Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor

Digitalt, 4 May, 2023 10:00 - 11:30

Den 21:a mars anordnades förmiddagseventet Human Rights Due Diligence: Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor av Agenda 2030 i Väst, CSR Västsverige och Social Venture Network.

Nu fortsätter samtalen för oss som vill fördjupa arbetet med HRDD! Vi träffas digitalt den 4:e maj för att återknyta kontakter från forumträffen, gå djupare i diskussionerna och utbyta erfarenheter i frågor som rör hållbara värdekedjor.

Vi fokusera särskilt på riskanalyser och hur identifierade risker kan hanteras tillsammans med Andreas Filipsson från Ethos. Vi kommer också att diskutera HRDD-utmaningar kopplade till transporter med Thomas Lindström, VD, och Helen Sylvan, hållbarhet och kommunikation, från First Cargo AB. Två teman som flera deltagare har efterfrågat.

Träffen är kostnadsfri och öppen för alla att delta. Även du som inte deltog den 21:a mars är välkommen!

Länk skickas till alla anmälda inför träffen.

Varmt välkomna!

Arrangörer: