Kalender

Uppstartsmöte för Almedalen 2021

Lilla Nygatan 13, Stockholm eller via Zoom, 19 October, 2020 10:00 - 11:00

I år ställde vi inte in utan vi ställde om med Virtuella Almedalen där vi också projektledaren för Almedalsveckan Mia Stuhre medverkade. Mia Stuhre och kansliet för Almedalsveckan är nu i full färd med att planera för Almedalsveckan 2021. Du/ni som vill vara med i ett första uppstartsmöte för Almedalen 2021 är välkommen att delta i vårt planeringsmöte antingen live på Lilla Nygatan 13 eller via Zoom.

Anmäl dig här