Kalender

Vad är det som gäller? – ett seminarium om APL inom Gymnasiesärskolan

Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan, 17 May, 2016 14:00 - 16:00

Peter Gröndahl, expert på gymnasiesärskolan och APL leder seminariet.

Peter Gröndahl har arbetat på Skolverket som projektledare för den nya gymnasiesärskolan och arbetade innan det med introduktionsprogrammen i gymnasieskolan och frågor om elever i behov av särskilt stöd samt skoljuridiska frågor. Idag driver Peter Lärvision.

Plats: SVN:s lokaler på Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan.

Anmälan till Inga@svnsweden.se innan fredagen den 13 maj.

 

Välkomna!