Kalender

Vad gör vi med klimatutmaningen – globalt, i Sverige och i våra verksamheter?

Webbinarium, 26 November, 2020 09:00 - 11:30

Få en överblick över klimatområdet och nå framgång med klimatarbetet! I detta webbinarium fördjupar vi oss i klimatfrågan: vad är status, hur ska omställningen ske och vilka klimatstrategier borde verksamheter tillämpa?

Förutom att du som deltagare får en aktuell överblick över klimatområdet utifrån både ett globalt och nationellt perspektiv, får du även lyssna till hur verksamheter går tillväga och arbetar med klimatfrågan. Dessutom arrangeras ett efterföljande diskussionsforum för medlemmar i CSR Västsverige där du får möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenheter och idéer för att utveckla klimatarbetet vidare i den egna verksamheten. 

Upplägg och program

Vi inleder med ett för allmänheten öppet webbinarium (kl 9:00-10:20) och avslutar med ett slutet diskussionsforum för medlemmar i CSR Västsverige (kl 10:30-11:30). Deltagande är kostnadsfritt.

Du får lyssna till forskare och praktiker med mångårig erfarenhet inom klimatområdet. Här nedan ser du bekräftade talare. Talarlistan kommer att fyllas på.

 

Läs mer och anmäl dig här