Kalender

Välkommen till “En ny verklighet” – en workshop om lokal samhällsutveckling

United Spaces, Waterfront building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 23 September, 2015 13:00 - 15:30

I en värld av snabba förändringar förändras kommunernas roll alltmer, från att vara förvaltande till att aktivt driva och medverka till en lokal hållbar samhällsutveckling.

Vilka nya perspektiv och sammanhang är viktiga att förhålla sig till? Hur kan man driva enskilda frågor som t ex integration, ungdomsarbetslöshet och klimatomställning utan att förlora helheten? Hur kan man effektivt föra en strategisk dialog där synergieffekter mellan olika områden och olika erfarenheter blir synliga och tas tillvara?

Workshopen inleds med en omvärldsanalys av Anders Wijkman. Därefter vägleds deltagarna av Göran Gennvi och Anneli Örtqvist från Naturakademin Learning Lab i hur en strategisk dialog kan föras med kommunen som drivande aktör och hur man kan hantera komplexiteten i en ny verklighet. Tid ges till att deltagarna sinsemellan får dela tankar och erfarenheter. Workshopen vänder sig till kommunledning, både på politisk- och tjänstemannanivå, kommunstrateger och SVN-medlemmar som är intresserad av eller påverkas av kommunal verksamhet och lokal samhällsutveckling.


Datum & tid:
23 september, kl 13-15.30

Plats: United Spaces, Waterfront buildning, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. (Hitta)

Anmälan via länken här senast 16 september.
Lunchmacka serveras från kl 12.30, till självkostnadspris, ca 110 kr.


Program

13.00 SVN Sweden tillsammans med Naturakademin hälsar välkomna

13.15 Anders Wijkman ger oss en omvärldsanalys

14.00 Göran Gennvi och Anneli Örtqvist, Naturakademin, leder workshopen.

15.20 SVN Sweden avslutar


Anders Wijkman
är tongivande talesperson för hållbar utveckling och har en bred kunskap inom områden som cirkulär ekonomi, energi, finans, digitalisering och offentligupphandling. Anders var tidigare generalsekreterare för Röda Korset, Naturskyddsföreningen, biträdande generalsekreterare i FN och EU-parlamentariker. Även tidigare ansvarig för regeringsutredningen om offentlig upphandling och är nu ordförande i regeringens miljörådsberedning samt den internationella tankesmedjan Romklubben.

Naturakademin Learning Lab verkar för en hållbar utveckling genom transformativa lärprocesser. De har ett nära samarbete med bl a Det Naturliga Steget och Styrelseakademin. Företaget har bistått kommuner som Västerås, Nacka, Upplands Väsby, Örebro, Åre, Lerum, Haninge mfl i utvecklingsarbetet mot hållbarhet.

Varmt välkomna!