Nyheter

Filmvisning i Almedalen: Håller Sverige på att bli en rädd nation? Hur kan vi återerövra tilliten?

Välkommen på filmvisning och samtal i Almedalen. Med avstamp i filmen ”Alone through Iran”, med ultralöparen och författaren Kristina Paltén, vill vi lyfta frågan om tillit som ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i det stora och det lilla sammanhanget.

Vår förhoppning är att filmen väcker tankar om vilken värld vi vill leva i och hur vi som individer aktivt bidrar för att skapa den världen. Efteråt följer en kort diskussion med publiken som blir grunden till ett djupare och längre samtal i höst med alla som är intresserade. Seminariet är ett samarbete mellan Values Academy, Social Venture Network och Kristina Paltén.

- Utan mellanmänsklig tillit så är det nästintill omöjligt att förändra och skapa de nya former av sektorsöverskridande samarbeten som behövs för att skapa fredliga hållbara samhällen, säger Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Social Venture Network.

- Att utveckla självkännedom och förstå sina värderingar möjliggör tillit. Det hänger på vår förmåga att lära känna sig själv, sina egna värderingar och utveckla och känna tillit till sig själv och sin omgivning, säger Patrik Andersson, ordförande Values Academy.

- Jag tycker folk ska se filmen för att den ger hopp och värme i en värld som tidvis tycks kall och där rasism, populism och hat tycks sprida sig, Kristina Paltén.

Vi välkomnar en öppen och ärlig diskussion som bygger på olika åsikter och perspektiv. Om vi kan mötas när vi tycker lika och olika, då har vi skapat en bra grund för vårt samhälle.

- Jag skulle tycka det vore fantastiskt om det kom både iranska aktivister, som kämpar för frihet i sitt land och om det även kom konservativa från Sverige, som står för ett Sverige där bara "svenskt" är tillåtet. Sen hoppas jag även att "normalsvensson" kommer också.  Ett respektfullt samtal mellan parter med olika åsikter och vinklar vore dynamiskt, berikande och givande. 

 Välkomna! kl 16.40 Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B14