Finalister Giraffpriset

Alla är värda en hyllning men bara en kan vinna

 

 

2021: Naturarvet

Insamlingsstiftelsen Naturarvet, grundad 2004 som ”Ett klick för skogen”, ”samlar in pengar från allmänhet, företag, andra organisationer och myndigheter för att köpa gammal skyddsvärd skog med syfte att skydda rödlistade arter, bevara den biologiska mångfalden och i övrigt främja friluftsliv, turism och forskning.”

Stiftelsen, som sedan länge identifierat gammelskogens och den övriga skyddsvärda skogens allt mer utsatta läge till följd av det moderna plantageskogsbruket och dess konsekvenser för den biologiska mångfalden, har trots motstånd från den storskaliga skogsnäringen och gällande regelsystem, tålmodigt genom insamlingar förvärvat och på annat sätt lyckats avsätta utsatta skogsarealer.

Under senare år, när polariseringen kring den svenska skogen tilltagit och den traktavverkande skogsnäringen bedriver ett hårt lobbyarbete för att inom landet och EU begränsa långsiktigt miljöarbete har Naturarvets arbete blivit allt mer angeläget. Under de  senaste veckorna har skyddsarbetet dessutom tagit ny fart genom flera nya avsättningar inför framtiden.


2020: Stine Christophersen

Stine Christophersen har utifrån känsla och lojalitet med de boende på vårdhemmet, och med stort mod, påtalat brister och till slut öppet ifrågasatt sin arbetsgivare. Med risk för sin egen anställning och framtid. Stine Christophersen beskriver sig själv som ett halvbra vårdbiträde som gör sitt jobb. I det ingick att jaga Attendos ansvariga inklusive VD för att påtala att verkligheten på äldreboendet inte stämde med vad som kommunicerades till omvärlden.

 


2020: Markus Wahlgren och Stora Coop i Visby

Markus Wahlgren och hans medarbetare på Stora Coop i Visby gör allt och lite till för att vara Sveriges och kanske världens mest hållbara butik. Med ett engagerat, långsiktigt och ihärdigt arbete, delvis i motstånd, har butiken framgångsrikt utvecklats inom samtliga dimensioner av hållbarhet. En nollvision för svinn genom att bland annat bränna sprit av överblivet bröd och spannmål, plastbantning samt att tillgängliggöra närodlat och ekologiskt är några av de innovativa satsningar man har lyckats med genom att tänka utanför boxen och att etablera och utveckla samarbeten i leverantörskedjorna. Deras insatser har inte gått obemärkt förbi och de har bland annat fått Världsnaturfondens WWF:s pris som Sveriges mest hållbara butik 2019, blivit Sveriges bästa veganbutik och Markus Wahlgren själv är årets hållbara butiksledare 2020. Juryn för Giraffpriset instämmer i hyllningarna.