Nyheter

Hållbar digitalisering – vad är det mer specifikt? Hjälp oss ge begreppet innehåll och tyngd

Under ett förutsättningslöst diskussionsmöte i Almedalen bjuder vi in dig att sätta ramarna för vad hållbar digitalisering är - och vad det inte är.

Vad är egentligen hållbar digitalisering, och vad är det inte? Uttrycket används i tid och otid utan att definiera vad vi menar mer exakt. Kanske är all som är digitalt hållbart, eller är bara digitalisering av viss teknik och processer hållbara? Social Venture Network (SVN Sweden) menar att det är dags att sätta ramar för hur vi använder begreppet och ge hållbar digitalisering en tydlig definition. I Almedalen bjuder vi in dig till diskussion och workshop. Ambitionen är att göra ett möte som verkligen är dialog (och inte scenmonolog - som det annars lätt blir i Almedalen).

Vi kommer att använda mötet och dokumentation som ett startskott på ett mer långsiktigt SVN-initiativ kring Hållbar digitalisering. Vi ser att det kan/borde leda fram till ett ”white paper” eller liknande kring vad Hållbar digitalisering är – och vad det inte är. Vi vill ta fram en guide för

vad som får kallas hållbar digitalisering, så att inte allt får kallas det.

Välkommen att delta i denna förutsättningslösa workshop. Vi har bjudit in ett par speciellt utvalda gäster från olika sektorer och perspektiv som berättar varför det är viktigt att diskutera Hållbar digitalisering. Men vi behöver ditt bidrag till diskussionen också. Ta med dig dina åsikter och kom!

Medverkande:

  • Åsa Stenborg, moderator, Social Venture Network Sweden
  • Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network
  • Louise König, Hållbarhetsexpert
  • Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality, Telenor Sverige

 

Torsdag kl 11.00 -11.45

Är all digitalisering hållbar eller går viss utveckling åt fel håll?

Social Venture Network: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B22

 

Välkommen!

http://www.facebook.com/svnswe

http://www.instagram.com/svnswe

https://twitter.com/@svnswe