Nyheter

Inspirerande lärarpraktik 17 augusti

Tjugotalet engagerade skolledare och APL-samordnare mötte upp på SVNs kansli för utbildningen om matchning och metodstöd i samband med praktik för gymnasiesärskolans elever.

lararpraktik
Samling med skolledare på SVN:s kansli

 Att få ut alla elever till rätt praktikplas är för många skolor en stor utmaning och metodstöd för förberedelse och matchning av elev och arbetsplats är grundförutsättning. Projektet Plats för lärande 2016 har därför valt att sätta fokus på de olika metoder som används för att matcha elever mot rätt praktikplats.
Pia Jertfelt inledde med en kort presentation av Plats för lärande 2016 och SVN.
Mimi Darbo från Misa tog sedan över, och gav en kort historik över hur metoden Supported Employment grundats och utvecklats och vilka steg metoden innehåller idag.
De teoretiska passen varvades med gruppdiskussioner och efter en gemensam lunch i form av vegetarisk buffé, delade vi in oss i grupper för att återstoden av dagen göra praktiska övningar på Myrornas produktionsanläggning i Sätra och deras varuhus i Skärholmen. Kerstin Brage som är ansvarig för arbetsträningen inom Myrorna, berättade, visade, och guidade gruppen med stort engagemang genom hela processen från inlastning av alla insamlade gåvor till den slutliga presentationen och försäljningen i butik.
Myrorna har 150 års erfarenhet av hur man introducerar och arbetstränar människor i olika typer av utanförskap och det var imponerande att se hur man skapat ”rum” eller arbetsstationer under hela processen för att ge möjlighet till stegvis utveckling.
Här finns arbetsuppgifter för alla – från repetitiva rutiner som att prismärka varor i en viss kategori till utmanande uppgifter i att avgöra tingens tillhörighet. Är det en vas? En karaff? En prydnad? Eller kanske skräp?

Det var otroligt givande att få komma ut och se Myrornas anläggning och butik . Deras 150 års erfarenhet av arbetsträning var inspirerande för alla.

Inga Birath von Sydow, projektledare Plats för lärande var mycket nöjd med dagen.

Den andra gruppen åkte till Sickla och Fredells byggvaruhus för att under guidning av Mikael Tänndal genomföra arbetsplatsanalyser utifrån utbildningsmaterialet som delats ut.

Vi vill rikta ett stort tack till Kerstin Brage från Myrorna och Mikael Tänndal från Fredells.