Nyheter

Internationellt samarbete

Nu finns planer på samarbete med Social Venture Network i Nederländerna.

Den 10 juli kom Peter Michel Heilmann, ordförande Social Venture Network i Nederländerna, till Stockholm tillsammans med sin fru Mieke Boots. Det blev ett bra möte där många spännande

SVN Sweden och SVN Nederländerna

samverkansmöjligheter inför framtiden diskuterades.

- Våra båda länder arbetar intensivt med Agenda 2030-målen men inom olika områden, vi har mycket att lära av varandra, säger Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare Social Venture Network Sweden. 

Med på mötet var även Mats Wallin, mångårig styrelseledamot SVN Sweden.

Formerna för samarbetet är under diskussion och vi kommer vi att rapportera om det här i vårt nyhetsflöde. Fortsättning följer!