Nyheter

Intervjun: Tommy Borglund

Tommy Borglund, Hallvarson & Halvarson och Örebro Universitet, är nytillträdd ordförande för SVNs styrelse. Han berättar om sin syn på nätverkets potential och vilka områden SVN vill satsa på framåt.

- SVN befinner sig mitt i utvecklingen och det ska bli mycket spännande att få leda styrelsearbetet tillsammans med våra kompetenta och erfarna ledamöter. Frågor om klimat, inkludering och socialt entreprenörskap är i fokus nu och SVN, som är ett nätverk som är öppet för alla typer av medlemmar, kan spela en viktig roll inom dessa områden.

 

Tommy Borglund
Tommy Borglund

Under 2016 jobbade SVNs organisation med att få till stånd samarbeten med olika lärosäten eftersom det finns en stor efterfrågan bland företag om kunskaper inom hållbart företagande. Jönköpings Tekniska högskola, Medborgarskolan och Frans Schartaus yrkeshögskola ingår nu i nätverket.

Nätverket har även inlett ett nära samarbete med Handelshögskolan vid Örebro universitet, som blir först i Sverige med en tvåårig mastersutbildning i hållbart företagande. Tommy Borglund är initiativtagare till utbildningen, som genom sin företagsekonomiska inriktning och praktikmöjligheter är unik i sitt slag och sker i samarbete med flera företag.

- Det är viktigt att vi accelererar hållbarhetsarbetet genom att ge unga personer kompetens och verktyg att driva frågor som god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar på framtidens arbetsplatser. Intresset för detta ämne är växande, säger Tommy Borglund.

Studenterna som går masterutbildningen har möjlighet att jobba med hållbarhetsfrågor inom företag och organisationer. Det kan antingen innebära att man jobbar på någon avdelning med hållbarhet eller kommer in som konsult eller jobbar på någon frivilligorganisation.

Som ordförande vill Tommy Borglund bidra till att stärka SVNs verksamhet genom att få den att växa ytterligare.

- Styrelsen ska vara ett stöd för att vår generalsekreterare Karin Strömqvist Bååthe och andra i nätverket ska kunna utveckla nya tjänster som skapar medlemsnytta och lockar fler medlemmar. Nätverket kan växa genom innovation och genom att satsa mer energi inom växande delar av hållbarhetsområdet. Det blir ett spännande verksamhetsår.

SVN Sweden styrelse och organisation

Läs mer om mastersutbildningen vid handelshögskolan vid Örebro universitet

 

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET