Nyheter

Karin Strömqvist Bååthe byter roll inom SVN Sweden

På föreningens årsmöte 13 april passade SVN Sweden på att tacka av Karin Strömqvist Bååthe som varit generalsekreterare sedan 2006. Karin ska bland annat ägna sig åt att doktorera, men kommer inte försvinna från SVN - hon går in som ledamot i valberedningen. Så vi säger både tack för de här åren - och välkommen tillbaka, Karin. I samband med detta så upphör funktionen generalsekreterare och föreningen fokuserar istället på kanslifunktionen.