Nyheter

Kursen som lär ut hur äldre kan träna för långsiktigt välbefinnande

”Senior Power” fungerar som en brygga mellan vetenskapliga rön och fysisk träning i praktiken. 20-talet intresserade kom för att lära mer av professor Michail Tonkonogi.

I slutet av juni hölls den 2-dagar långa kursen Senior Power, som riktar sig till yrkesverksamma inom fysisk träning och hälsa för äldre. Utbildningen är ett samarbete mellan SVN, FaR-nätverket (Fysisk aktivitet på recept) och Aktiv hälsa samt kursledare professor Michail Tonkonogi för att sprida kunskap om äldres individuella förutsättningar och behov av fysisk träning och välbefinnande. 

Senior Power gruppbild
Karin Strömqvist Bååthe, professor Michail Tonkonogi, Maria Elisson och Ann Hafström

- Det finns väldigt mycket kunskap och vetenskapliga rön om träningens hälsonytta för äldre, men dessa kunskaper gör ingen nytta om de stannar kvar inom universitetens väggar, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap.

Han menar att det är viktigt att kunskapen förmedlas till dem som i sitt dagliga arbete jobbar med seniorer, personer över 60 år. Den här typen av kurs är tänkt att vara en form av brygga mellan vetenskapen och den praktiska verksamheten.

Globala målen för hållbar utveckling, nr 3

- Hälsa och välbefinnande är ett av SVNs fokusområden, säger Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare. Kursen Senior Power är startskottet för SVNs arbete med att lyfta fram människors hälsa och välbefinnande, som är ett viktigt mått på byggandet av ett hållbart samhälle.

- Det är viktigt att kunskapen förmedlas till dem som jobbar med seniorer i sitt dagliga arbete, säger professor Tonkonogi. Därför är det viktigt att det finns bryggor mellan vetenskapen och den praktiska verksamheten. Dessa kurser är tänkta att vara sådana bryggor.

Praktiska övningar i Aktiv Hälsas lokaler i Nacka

Kursen riktar sig till dig som regelbundet är verksam med fysiskt träning för äldre. Den ger dig ett komplett verktyg för att utifrån de senaste vetenskapliga rönen designa ett optimalt övningsupplägg för äldre kvinnor och män, och anpassa det till deras behov och förutsättningar. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska pass.

Till kursen i juni kom 30-talet sjukgymnaster, fysiologer och kommunanställda som jobbar med äldre personers träning och hälsa.

- Det är väldigt bra att diskutera individens olika förutsättningar, särskilt hos äldre personer över 60 år, var en kommentar från en av kursdeltagarna. Kursen har gett mycket inspiration och ny kunskap som jag kan använda i mitt dagliga jobb.

Teorilektion Senior Power
Teori varvades med praktik

Kursen "Senior Power" kan erbjudas på andra orter om intresse finns. SVN, FaR-nätverket och professor Tonkonogi diskuterar fortsatta samarbeten i kursform, då med inriktning på ungas träning och välbefinnande. Är du intresserad av att veta mer om kurser inom området hälsa och träning? Hör av dig till oss på kansliet:

karin@svnsweden.se    

lena@svnsweden.se

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET