Nyheter

Unik masterutbildning i hållbart företagande

I mars är den möjlig att söka, utbildningen många studenter och näringslivet efterfrågat: en master i företagsekonomi med hållbarhetsprofil. Det är SVN:s medlem Handelshögskolan vid Örebro universitet som drar igång programmet höstterminen 2018.

Magnus Frostenson, docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet, ser fram emot starten.

- Det ska bli riktigt roligt. Vi har fått mycket positiv respons och tror på ett högt söktryck i vår och intresse när utbildningen sätter igång till hösten. 

Magnus_Handels Orebro universitet
Magnus Frostenson

Hållbarhet har länge varit högt på samhällsagendan men fortfarande finns en osäkerhet om hur man ska integrera det i utbildningar på universitet och högskolor. Handelshögskolan vid Örebro universitet såg möjligheten att bygga en konkurrenskraftig utbildning från grunden som möter och studenternas intresse och näringslivets behov av kompetens på hållbarhetsområdet. I Örebro finns kompetens på området, både från forskningen och praktiken.

Nära samarbete med näringslivet

Detta är den första tvååriga utbildningen i hållbart företagande med möjlighet till praktik i samarbetsföretagen, bland dem Spendrups, Telenor, Stena, Trelleborg och Nordea.

Sedan tidigare finns flera utbildningar som handlar om hållbarhet, men nu finns för första gången en tvåårig master i företagsekonomi med fokus på hållbart företagande. Lärosätet arbetar också nära näringslivet. För att kvalificera sig krävs en kandidatexamen. Minst 60 högskolepoäng ska man ha i företagsekonomi.

- Det är fortfarande detaljer som ska sättas kring kurserna, men i det stora hela är hållbarhetsprofilen på programmet klar, säger Magnus Frostenson.

Efter examen finns möjlighet att söka roller som hållbarhetschef, hållbarhetsanalytiker, konsult inom området eller specialist.

Handelshögskolan Örebro universitet

Det har varit en process på cirka två år att utveckla profilen och få till stånd en masterutbildning. Åtta personer från universitetet har jobbat i nära kontakt med en referensgrupp med representanter från tjugotalet företag och organisationer. Själva projektet med ny hållbarhetsprofil har varit möjligt genom ett anslag från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

SVN en viktig partner

Social Venture Network sitter i referensgruppen för Handelshögskolan vid Örebro universitet och kommer att fortsätta vara involverade på olika sätt. Samarbetet är värdefullt för Örebro universitet.

- SVN har ett jättestort kontaktnät och fungerar som ett nätverk som kan ge oss väldigt viktiga inspel kring vad som är viktigt i utbildningen, Magnus Frostenson. Det har varit väldigt värdefullt att ha med SVN i uppbyggnadsfasen. När utbildningen sätter igång hösten 2018 kommer SVN att vara en viktig partner och vi hoppas kunna utveckla intressanta samarbetsprojekt.

Lena Videgren

Läs mer om utbildningen

Artikel Aktuell Hållbarhet