Bli medlem i SVN

Tillsammans är vi starka

Har ni någon gång funderat över var eller hur ni ska hitta likasinnade som delar era värderingar? Som är övertygade om att god etik, hållbar miljö och socialt ansvar är viktigare än kortsiktig lönsamhet? Vill ni slipa era argument, hitta nya, och delta i ett professionellt erfarenhetsutbyte? Då har ni hittat rätt.

SVN är ett nätverk som samlar företag och organisationer som anser att CSR-frågorna är en del av kärnverksamheten och som tillsammans vill driva frågor som är angelägna ur miljö/klimatsynpunkt, etiska frågor och viktiga sociala samhällsfrågor, som exempelvis ett inkluderande arbetsliv.

SVN erbjuder er en arena där ni tillsammans med de andra medlemmarna kan lyfta angelägna frågor. Frågor som kan vara svåra att lyfta som enskilt företag eller organisation. Som medlemmar blir ni varje månad inbjudna till olika möten som SVN arrangerar. Det handlar om föreläsningar och seminarier som kan ge er ny kunskap men ni har också möjlighet att genomföra ett eget seminarium, med det ämne som ni själva vill belysa.

Erfarenhetsutbytet sker främst på våra ”slutna” medlemsmöten. Då finns möjlighet att ta upp frågor som kan behöva nya argument och/eller kommuniceras på ett annat sätt, och som kan kännas bättre att diskuteras i en liten krets innan man går vidare. Under Almedalsveckan samlar vi många av våra medlemmar och skapar en gemensam arena vilket ger våra fokusfrågor en stor genomslagskraft.

SVN har en värdegrund som har tagits fram av medlemmarna, och ligger till grund för ett medlemskap hos oss. SVN:s värdegrund ska vara ett levande dokument så därför är det viktigt att ni med era erfarenheter, kan bidra och att vi tillsammans utvecklar den.

Ni har som medlemmar givetvis möjlighet att påverka vilka fokusfrågor SVN ska driva i framtiden. Vi tar gärna emot förslag och idéer på vilka frågor som SVN ska lyfta, hör av er så kan vi träffas och diskutera!

Medlemskapet gäller för alla i ert företag/organisation. Förhoppningsvis är ni flera som vill ha inbjudningar och information från oss men vi behöver alltid en namngiven kontaktperson. Att komma på våra seminarier och konferenser är i regel avgiftsfritt som medlem.

På hemsidan vill vi gärna berätta att ni är medlemmar och som medlem får ni gärna sätta Social Venture Networks logga på er hemsida.

Vill ni bli medlemmar, så här går det till!

  1. Skicka in ansökan till info@svnsweden.se
  2. Vi ringer upp er och bokar ett möte där vi diskuterar värdegrund, vad ni kan bidra med och vad SVN bidrar med.
  3. Beslut tas i styrelsen om medlemskap.
  4. Ni skriver en text till hemsidan, skickar ert företag/organsations logga och lägger upp SVN:s logga på er hemsida (frivilligt).
  5. Ni skickar namn på kontaktperson och skickar en lista på vilka fler som ska få inbjudningar.
  6. Faktura kommer.
  7. Nu är ni medlemmar!

Ansökningsformuläret hittar ni HÄR.

Välkomna att bli medlemmar!

Avsluta medlemskap i SVN

För att av­slu­ta ert med­lem­skap i SVN, maila info@​svnsweden.​se se­nast tre måna­der in­nan för­ny­el­se av med­lems­av­gif­ten (fak­tu­re­ring sker en gång per år, be­ro­en­de på när med­lem­ska­pet in­led­des).