Nyheter

Intervjun: ICA – Maria Smith

Grattis till FNs Klimatpris för appen Klimaträtt, Maria Smith, Chef Hållbarhetsstrategi & utveckling på ICA, Vad är viktigast med att ICA fått priset?

maria-smith-ica
Kerstin Lindvall och Maria Smith

Tack för gratulationen, vi är otroligt stolta över att få detta pris. Motiveringen är att Klimaträtt är ett av de mest innovativa och skalbara, globala exemplen på vad företag gör för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan. Att FN väljer att lyfta och sprida kunskapen om lösningar är oerhört viktigt som motpol för den hopplöshet som nog många känner, det går att göra något åt klimatutmaningen om vi agerar nu och i detta arbete är näringslivet viktigt. 

Prisutdelning i Marrakesh
Prisutdelning i Marrakesh

 

Starkaste upplevelsen i Marrakesh och på FN-mötet där? 

Själva prisutdelningen var såklart en höjdare, att stå på samma scen som Bernard Picard (pilot i det första soldrivna planet som flög jorden-runt ), Lee Price (alvkungen i Hobbit), Ban Ki-Moon (behöver ingen förklaring) samt övriga pristagare (bland annat Google och Ericsson Bangladesh) var en upplevelse jag aldrig kommer glömma. I övrigt så är det två saker som jag tar med mig från COP22:

  • Näringslivet lyftes otaliga gånger som oerhört viktiga i att nå den förändring som krävs. Samverkan och mod behövs.
  • Paris-avtalet står fast och är en verklighet - med eller utan USA. Men det är bråttom, vi behöver agera nu!

Vad är nästa steg i ICAs miljöarbete?

Vi har som ambition att vara ett ledande företag inom ansvarsfullt företagande, och vi har ambitiösa planer för att säkerställa detta. Vi siktar mot att bli klimatneutrala i vår egen verksamhet vilket såklart kräver en hel del av oss. Men även andra områden står högt upp på vår agenda som riktar sig mot våra kunder, exempelvis matsvinnsfrågan och satsningar på ett hållbart sortiment. För att ytterligare stärka ICAs hållbarhetsarbete gick under hösten vår direktör för Corporate Responsibility (Kerstin Lindvall) in i ICA Gruppens koncernledning och samtidigt inrättades ett hållbarhetsutskott i ICA Gruppens styrelse. Dessa förändringar kommer ge ett ytterligare ökat fokus på frågorna hos oss.

Kerstin Lindvall och Maria Smith
Kerstin Lindvall, Direktör Corporate Responsibility och Maria Smith, Chef Hållbarhetsstrategi och Utveckling

 

Varför ni valt att vara medlem i SVN?

För att ständigt vidareutveckla sig så behövs inspiration från andra. SVN ger oss detta samt är också en möjlighet för oss att öka vår kunskap i olika, viktiga frågor. Genom SVN får vi också en möjlighet att berätta om våra erfarenheter och det arbete som vi gör på ICA.

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET