Nyheter

Medlemsintervjun: Inrego

5 frågor till Fredrik Nilsson, marknadschef på Inrego, företaget som jobbat i 20 år med hållbar livscykelhantering av IT-utrustning

Inrego lyftes nyligen fram av Regeringen som ett av en handfull lyckade exempel på hållbara verksamheter i Sverige, i sällskap med Ikea, Scania och Ericsson. Företaget är relativt ny som medlem i SVN men har jobbat i över 20 med att hjälpa organisationer över hela världen att skapa en hållbar livscykelhantering av sin IT-utrustning.

Förra året kunde Inrego, tillsammans med sina kunder, se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter i ett år.

Fredrik Nilsson, marknadschef Inrego, ni har jobbat med cirkuläritet i drygt 20 år och fortsätter växa - vad är företagets viktigaste styrkor?
- Vi gör det möjligt för våra kunder att minska sin miljöpåverkan, genom att spara på jordens resurser och minska utsläppen av koldioxid, oavsett om man köper återanvända produkter eller avyttrar produkter som inte längre behövs vilket stärker varumärket och kan användas i kommunikationsarbetet. Koldioxidbesparingen använder många av våra kunder som ett nyckeltal i sina hållbarhetsredovisningar. 

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson

- Vi ger ekonomisk ersättning för de produkter som organisationer inte längre använder och som kan återanvändas. Våra tjänster medför att IT-kostnaderna sänks. Vi erbjuder samtidigt en säker hantering av IT-utrustning med dataradering av hårddiskar och full spårbarhet.

- Att köpa eller hyra testade och uppgraderade IT-produkter ger alltid mer för pengarna och innebär kostnadsbesparingar. Dessutom har vi gjort det lika tryggt att handla i andra hand som att köpa nytt med samma prestanda, kvalitet och garanti.

- Vi gör det möjligt för fler människor och organisationer - och även dem med begränsade ekonomiska resurser - att få tillgång till testade och väl fungerande IT-produkter. På så vis bidrar vi och våra kunder till att minska det digitala utanförskapet.

- Sammantaget erbjuder vi en konsumtionsmodell som bygger på att ta hand om IT-produkter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt smartare sätt.
 

Vad är den största utmaningen i ert arbete?
- Vår största utmaning är att få köpa den IT-utrustning som företag och organisationer inte längre behöver. Majoriteten av landets företag och myndigheter väljer fortfarande att skicka sina datorer och mobiler till skrotning och återvinning, trots att produkterna hade kunnat återanvändas, ge pengar tillbaka och skapa hållbarhetsvinster. Det pågår ett gigantiskt slöseri i Sverige, i synnerhet som efterfrågan på begagnade IT-produkter är större än tillgången. Så vad beror det på? Okunskap om att IT-återanvändning finns som alternativ och antagligen ren bekvämlighet, dvs att man gör som man alltid gjort och orkar inte undersöka alternativen. Många tror antagligen fortfarande att återvinning är den bästa lösningen när det i själva verket är ett misslyckande. Endast en bråkdel av de grundämnen och metaller som används i elektronik kan återvinnas överhuvudtaget.  

Inrego skapade tillsammans med sina kunder en koldioxidbesparing på 2 800 ton förra året.
Inrego skapade tillsammans med sina kunder en koldioxidbesparing på 2 800 ton förra året.

- Vår andra utmaning är rädslan för att handla IT-produkter i andra hand och den utbredda attityden att begagnat är sämre än nytt. Det stämmer inte alls. Datorer och mobiler kan uppgraderas, repareras och återanvändas på precis samma sätt som bilar och båtar. Faktum är att datorer från Inrego har färre fel än nya datorer från de stora tillverkarna eftersom de inte testar sina produkter innan de lämnar fabriken. Vi testar däremot varenda komponent och funktion på alla produkter.

Vad är det största hindret till att inte fler IT företag jobbar med cirkuläritet idag?
- Många famlar nog och vet inte hur de ska gå tillväga och vad de kan vinna på det. Det finns säkert också en rädsla för att testa nytt och utmana sitt gamla arbetssätt. Det är egentligen samma mekanismer som bromsar vår verksamhet och vårt erbjudande till marknaden. Vi kan hjälpa alla företag att blir mer cirkulära kring sin IT. Det är enkelt och det kostar inget, men man måste vara beredd att göra lite annorlunda (läs: inte kasta sina datorer). I gengäld gör det stor skillnad. För ett tjänsteföretag utgör IT-utrustningen en mycket stor del av företagets totala miljöpåverkan, mycket mer än t ex energiförbrukningen.

Vad är nästa steg i Inregos hållbarhetsarbete?
- Vi strävar alltid efter att utveckla verksamheten och skapa nya tjänster för att öka återanvändningen – det är så vi kan bidra mest till ett mer hållbart samhälle. Nyligen startade vi en avdelning för att kunna reparera mer IT-produkter och nu satsar vi mer på den verksamheten. Vi planerar också att erbjuda kunder som köper av oss att returnera sina gamla produkter med vändande paket och att göra det ännu enklare för företag och organisationer att lämna sin gamla IT till oss.

Varför har ni valt att vara medlem i SVN?
- Det är ett starkt nätverk med engagerade medlemmar som ligger i framkant i hållbarhetsfrågor och har påverkanskraft. Och där vill vi naturligtvis vara med.

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET