Nyheter

Medverka i Sveriges största hållbarhetspod

CRSPOD, Sveriges idag största hållbarhetspod med cirka 2500 lyssnare, är på plats i Almedalen. SVNs medlemmar erbjuds ett specialpris för medverkan med eget podinslag för att förstärka och nå ut bredare med sina budskap. Vi bad redaktörerna Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg berätta om upplägget.

- Vi kryper ur podstudion och gör våra första podinspelningar inför publik, säger Torbjörn Olofsson. CSRPOD Live i

CSRPOD studio
Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg leder sändningarna av CSRPOD

Almedalen körs i samarbete med SVNs medlem Aktuell Hållbarhet 4-6 juli på Gotlands Museum, Strandgatan 14.

- Vi har fullt program: tisdag 4 juli samtalar vi med Samhalls VD, Monica Lingegård, och onsdag 5 juli med Fryshuset VD, Johan Oljeqvist. Torsdag 6 juli avslutar vi med en spaning om trenderna på årets Almedalsvecka tillsammans med Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet, och en hemlig gäst.

Vilka är era typiska lyssnare och vad är framgångsreceptet?

- Det är mycket yrkesfolk som på ett eller annat sätt arbetar med CSR och hållbarhet, säger Åsa Stenborg. Många i chefsposition som har fått CSR-frågorna på sitt bord. Men också personer som har ett brinnande intresse och kanske en ambition att hitta jobb inom området. Framgångsreceptet är nog att vi har varit trogna vårt format och lyckats få en attraktiv gästlista. Vår ambition har också varit att lägga samtalen på en trevlig och begriplig nivå. Det får vara nördigt, men begrepp och sammanhang måste förklaras. Man ska bli lite klokare på vad CSR och hållbarhet handlar om efter att ha lyssnat på oss.

Vad hoppas ni få ut av närvaron i Almedalen?

- Vi vill träffa våra lyssnare och värva nya. Många har haft våra röster i öronen under flera timmar, men har aldrig träffat oss i verkliga livet. Det är ju det märkliga med poddar; som lyssnare är man en part i samtalet, men det är bara vi och vår gäst som ser varandra. På Almedalen kan vi faktiskt träffas på riktigt. Vi tar gärna emot synpunkter och tips. Och så kommer vi naturligtvis boka upp nya gäster till höstens poddar.

SVNs medlemmar och övriga erbjuds egna podinslag på Almedalen. Hur ska man gå tillväga om man är CSRPOD logointresserad? 

- Vi breddar oss inom ramarna och erbjuder möjligheten att förlänga närvaron i Almedalen. Fokus ligger då på det budskap som företaget eller organisationen vill få ut. Inspelningen görs på plats i central Visby och läggs ut under Almedalsveckan. Det ligger sedan kvar i CSRPOD:ens kanaler och kan lyssnas på även efter veckan. Vår erfarenhet är att många väljer specifika tillfällen som passar dem och det kan vara långt senare.

Tycker du att det här låter intressant? Kontakta Torbjörn Olofsson, tel 0708-242121, torbjorn@globalhappypeople.se, eller Åsa Stenborg, tel 0708-49 47 21, asa.stenborg@hippodrome.se.