Engagera er - Plats för lärande

Hjälp oss hitta långsiktiga lösningar

Vi behöver er; företag, skola, organisation, myndighet eller privatperson. Tillsammans kan vi göra skillnad för gymnasiesärskole-elever genom engagemang i projektet "Plats för lärande". 

Vill du bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Vill du göra något för att uppnå FN:s Globala hållbarhetsmål?

Genom att dela idéer, kontakter och visioner och diskutera nya lösningar kan vi nå vår målsättning: att fler unga från yrkesprogrammen på gymnasiet kommer ut i praktik. Som företag, organisation eller myndighet är du varmt välkommen att engagera dig i SVN Swedens sociala projekt “Plats för lärande”.

Vill du veta mer om vad du kan göra eller vad vi gör, kontakta oss:

Pia Jertfelt                                              Inga Birath von Sydow

pia@svnsweden                                   inga@svnsweden

070 – 715 47 60                                     0730 – 775161