Nyheter

Nordiskt program för klimat och cirkulär ekonomi

Changemakers Accelerator

SVN-medlemmen Nordea, tillsammans med Ashoka och Accenture, stöttar i ett unikt program nio sociala entreprenörer från hela Norden. Programmet, som avslutas nu i maj, heter Changemakers Accelerator och syftet är att hjälpa deltagarna att skala upp sina lösningar inom klimatförändring och cirkulär ekonomi för att öka den positiva effekten på samhället.

Nordea har samarbetat med Ashoka sedan 2018. Ashoka grundades i USA i början av 1980-talet och är världens största nätverk för sociala entreprenörer med 3 600 medlemmar i över 90 länder. Målet med samarbetet, som sedan i år också inkluderar Accenture, är att skapa systemförändringar inom olika områden genom innovativa lösningar på samhällsproblem och att bidra till ett nordiskt ekosystem för socialt entreprenörskap.

I det program som körs 2019-20 – Changemakers Accelarator – deltar entreprenörer från alla nordiska länder, tre från Sverige och två från vardera av de övriga tre länderna. Alla deltagarna har lösningar inom klimat och cirkulär ekonomi. Empower i Norge samlar upp plast från världshaven, Nature Preserve i Danmark tillverkar bland annat smoothies från överbliven frukt och Compensate i Finland hjälper privatpersoner att minska sitt klimatavtryck.

En av de svenska deltagarna är Be Change som med hjälp av positiv psykologi och digitala hjälpmedel ska lära oss att leva mer klimatsmart. Grundaren Ann Murugan har ett klimatavtryck på 1,8 ton per år, vilket är mindre än en femtedel av genomsnittet i Sverige. We Unite Design är en annan deltagare från Sverige som samlar in kasserade möbler från företag för att skapa kreativa miljöer för barn på förskolor och skolor. Den sista svenska deltagaren är Plan M som jobbar med att minska beroendet av biltransporter vid nybyggda bostadshus och kontor.

Den andra modulen i programmet hölls i mars i år på Nordeas kontor i Oslo med fokus på finansiering av sociala företag. Programmet avslutas med ett stort online-event i maj i år då samtliga deltagare ska ha en plan klar för hur de ska skala upp sin idé för att åstadkomma en så stor positiv påverkan som möjligt.

”Världen står inför en rad utmaningar som har med klimatförändringarna att göra. Vi på Nordea är övertygade om att sociala entreprenörer spelar en viktig roll för att ta fram lösningar på många avdessa”, säger Erik Feldt som är ansvarig för Nordeas samhällsengagemang och styrelseledamot i SVN.