Nyheter

Programråd för till dialog mellan skola och näringsliv

Ett mål för vårt projekt Plats För Lärande är att skapa levande, regionala programråd för gymnasiesärskolan. I dagarna har det första rådet bildats. Syftet är att stimulera till fler APL- platser för elever.

12 september bjöd Tyresö kommun tillsammans med Plats för lärande in till det första regionala programrådet för gymnasiesärskolan. På plats var de fyra gymnasiesärskolor i regionen, som erbjuder det nationella programmet fastighet, anläggning och byggnation. Tillsammans med företag, byggnadsfacket, fastighetsbranschens utbildningsnämnd och

Erik Hamner, Skolchef Tyresö och Johanna Eriksson, rektor Byggtekniskt gymnasium i Kista

arbetsförmedlingen byggs nu programråd i Stockholms regionen. 

- Genom programrådsträffarna kan vi sprida goda exempel och lära av varandra och framförallt få möjlighet att reflektera och diskutera möjliga lösningar för eleverna, säger Erik Hamner, Skolchef i Tyresö kommun och värd för dagens möte.

Vad gör då ett regionalt programråd?

Rådet spelar en viktig roll för samverkan mellan skola och arbetsliv, inte minst i frågor som rör arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Här träffas näringslivet och skolan för att finna gemensamma lösningar och skapa de bästa förutsättningarna för en relevant och kvalitativ yrkesutbildning. Även andra intressenter som fack, branschorganisationer och arbetsförmedlingen bjuds in.

- Jag ser en möjlighet att vi kan ha mer framförhållning med praktikplatserna (APL) och kunna jobba på långsiktiga lösningar, säger Johanna Eriksson, rektor för Byggtekniskt gymnasium i Kista i norra Stockholm. Tidigare har vi agerat i skarpt läge, när eleverna ska ut på APL. Det har inte gett tillfredställande resultat.

På plats var även Per Mangs, HR-specialist på NCC och representant för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

- Det har varit väldigt givande och roligt att få vara med och starta upp programrådet.

PFL_Per Mangs
Per Mangs, NCC

Intresset för mångfald och socialt ansvarstagande är stort men kan även ses som lite ”flummigt” i byggbranschen. Vi på NCC vill gärna bidra med vår erfarenhet av goda exempel från APL-samarbeten med särskolan, säger han.

Rådet fortsätter nästa år

- Vi är mycket nöjda med uppslutningen idag, säger Inga Birath von Sydow, projektledare för Plats för lärande. Av den återkoppling vi fått av deltagarna vet vi att det kommer en fortsättning. Vårt syfte är att starta upp och sedan ge stafettpinnen vidare till skolorna.

Skola, myndigheter, näringsliv och fack i dialog om fler APL-platser

Facaultgymnasiesärskolan i Södertälje och Kista Byggtekniska tog stafettpinnen och står värdar för 2018 års kommande regionala programråd. Ett på vårterminen och ett på hösten.

Pia Jertfelt

Lena Videgren

Läs mer om Plats för lärande

Stötta projektet via Plats för lärande - nationell samverkan mellan gymnasiesärskolan och näringslivet