Almedalen 2019

"På sista raden lönsamt"

Under Almedalen 2019 är vi på plats för att lyfta aktuella samhällsfrågor tillsammans med flera av våra medlemmar. Vi arbetar långsiktigt för att tillsammans göra hållbart lönsamt. Vi välkomnar dig i dialogen och i vårt arbete för att accelerera omställningen till en hållbar värld. 

Den 1-4 juli lyfter vi många aktuella frågor i våra 21 seminarier tillsammans medSVN i Almedalen 2018 flera av våra engagerade medlemmar. Vårt program erbjuder seminarier på teman som: Klimat- och miljö, Hälsa & Välbefinnande, Hållbar digitalisering, nya krav på upphandling samt Etik & mångfald. Den gemensamma nämnaren är långsiktig hållbarhet: “På sista raden lönsamt”.

Ta del av programmet i vårt kalendarium. 

Vi finns på plats måndag 1 juli, tisdag 2 juli, onsdag 3 juli och torsdag 4 juli. 

Följ oss på Facebook, Insta och Twitter @svnswe och tagga våra seminarier under veckan: #påsistaradenlönsamt  #svnalm2019

Vi ses i Visby!