Engagera er - kontakta oss

Ditt engagemang behövs!

SVN:s Sociala projekt "Plats för lärande" behöver dig: företag, organisation, myndighet eller privatperson. Tillsammans kan vi göra skillnad för att elever i gymnasiesärskolan kommer ut i arbetsplatspraktik under sina studier på yrkesgymnasiet.

Genom att engagera dig är du med och delar idéer, kontakter och visioner som leder till praktikplats och på sikt riktiga jobb för dessa ungdomar. Dessutom får samhället nytta av den dolda resurs som dessa gymnasieelever är. 

Vill du bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Vill du göra något för att uppnå FN:s Globala hållbarhetsmål?

Som företag eller organisation är du varmt välkommen att engagera dig i “Plats för lärande”.

Vill du veta mer om vad du kan göra eller vad vi gör – kontakta

Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare

karin@svnsweden.se