Slutrapport, bilagor

FIA - Funktionsnedsatta i anställning genom CSR

Här kan ni ladda ner hela slutrapporten och bilagor, som lämnats in till den Europeiska socialfonden, ESF, och en mer tillgänglig kortversion. Vi har även översatt en kortversion till engelska.

Slutrapport

FIA-slutrapport-med-tillägg

Bilagor

 

BILAGA-Modeller-för-aktivt-CSR-arbete

BILAGA-Generaliserbart-CSR-arbete-i-organisationens-lager

Trappmodellen-BILAGA

Project-FIA-english-version

Project-FIA-method