Nyheter

Seminariet ”Hur blir du långsiktigt hållbar som chef och vilken roll kan HR spela”

Den 12 oktober bjöd SVN:s medlem Helhetskommunikation på seminariet ”Hur blir du långsiktigt hållbar som chef och vilken roll kan HR spela”. Seminariet var en repris med lite modifikation på sommarens seminarium i Almedalen som var både fullsatt och trendade som topp tio inom hållbarhet Almedalen. 

Seminariet inleddes med hållbar frukost med allt från fröknäcke till hjortronsylt. Stärkta av frukosten fick deltagarna lyssna på Karin Strömqvist Bååthe som berättade om Social Venture Network. Patrik Andersson, VD på Helhetskommunikation fortsatte med att berätta om deras arbete med att utveckla individer, grupper och organisationer från nuläge till önskat läge genom olika verktyg för att mäta, förstå och utveckla välbefinnande.  

Patrik Andersson, Vd på Helhetskommunikation, inleder efter hållbar frukost.

– Vi skapar värdegemenskap, hållbarhet och framgång som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter, berättade Patrik.

Jennifer Jansson från Helhetskommunikations samarbetspartner Worklife Barometer berättade om deras verktyg Howdy som finns som app, som hjälper medarbetare att mäta sitt tillstånd, återhämtning, sömn, energi o s v, för att kunna få koll på hur de mår och om de är i riskzonen för ohälsa.    Tanken är att medarbetare och grupper på ett enkelt sätt får koll på hur de mår och hur både individen och organisationen kan finna energi och återhämtning.

Helén Almroth, HR-specialist med lång erfarenhet som chef, gav sin bild av hur samhället ser ut och hur vi kan förhålla oss till den ”accelerande accelerationen” som vi blir utsatta för och utsätter oss själva för. Helén refererade till de rapporter som återkommer om chefer som en riskgrupp för arbetsrelaterad ohälsa. Budskapet som Helén förmedlade handlade mycket om hur chefens situation ser ut och att vi måste stanna upp och hämta kraft som Helén själv hämtar från sin hjortronmyr. Hon pratade även om chefens behov av stöd för att orka med sitt uppdrag med de utmaningar som finns med digitalisering och flexibel tid och plats när vi arbetar. 

Helén Almroth och Karin Strömqvist Bååthe nöjda och färgmatchade efter lyckat seminarium.

Greta Högberg, Seniorkonsult och arbetsmiljöcoach, belyste hur chefer får stöd från HR men kanske inte inom de områden där de mest behöver det.

Man är ensam som chef och regler och rutiner behöver finnas på plats, men som chef kanske man behöver stöd i sitt eget ledarskap och sin egen återhämtning. Hur ska man annars orka stötta medarbetarna, frågade sig Greta.

En av deltagarna Eva-Lena Habel från medlemsföretaget IRIS Hadar hade många reflektioner med sig från seminariet:

"Jag fick höra om spännande begrepp som accelerande acceleration, dvs varje ”nu” blir kortare och kortare, hur hanterar vi det, som Helèn Almroth berättade om. Och vi fick en tankeställare från Helhetskommunikation vad chefen behöver för att vilja, orka och kunna bli hållbar i längden. Öka din självkännedom och lyssna inåt. Och appen HOWDY från Worklife Barometer som är mycket mer än en trivselbarometer från arbetsplatsen. Tack till Social Venture Network för ett spännande frukostseminarum."