Nyheter

Seminarium: Social Impact Bonds

Det var fullt i salen när seminariet om Social Impact Bonds (SIB) skulle börja, den 23 april i SENSUS lokaler på medborgarplatsen i Stockholm.

 

Tommy Borglund
Tommy Borglund

Tommy Borglund (moderator) värmde upp publiken med att undersöka vad vi kunde om SIB, Vad det är och Varför? Det visade sig snabbt att de flesta var nybörjare - men att rummet också var fyllt av människor som jobbade inom många olika sektorer, det var företag, myndigheter, kommuner, ideella organisationer och studenter. Kanske kunde vi lära av varandra?

 

Hur ser det ut från beställarens perspektiv? Frida Korneliusson och Ylva Preutz Papantoni från SLL berättade om deras satsning på Gröna obligationer, något som liknar SIB, men inriktar sig på miljö. Gröna obligationer är ett sätt att finansiera långsiktiga satsningar, två exempel är Roslagsbanans utbyggnad och Södertälje Sjukhus.

Frida Korneliusson och Ylva Preutz Papantoni
Frida Korneliusson och Ylva Preutz Papantoni

Kan man istället se det offentliga som möjliggörare? Det undrade Rebecka Hagman från Botkyrka kommun som berättade hur de på ett innovativt sätt försöker lösa utmaningar i området. Här är social hänsyn i upphandlingskraven ett första steg och målen de utarbetat om en hållbar kommun är tydliga, här välkomnar man nya sätt att finansiera sociala projekt.

 

 

Torbjörn Enström
Torbjörn Enström

Fryshuset i Stockholm är först i Sverige med att testa SIB, i ett pilotprojekt finansierat av Postkodlotteriet. Men hur kan ett projekt fungera i praktiken? Den frågan kom från publiken. Om projektet sen kan bli verklighet skulle t ex en fastighetsägare investera i ett projekt för ungdomar som gör att ett område blir mer lugnt och tryggt. I utbyte kommer fastigheterna säkerligen öka i pris om projektet lyckas, förklarar Torbjörn Enström från Fryshuset.

I pilotprojekt är målet att hitta metoder och ett projekt som kan finansieras med hjälp av SIB i Sverige och det ska genomföras under 2016.

En utmaning är att hitta instrument för att mäta de sociala effekterna, som är både svåruppmätta och kan ta lång tid innan det ger resultat i siffror, men finns det en vilja och en tro på att det ger effekt hos investerarna, då kommer det gå, tror Torbjörn.

 

Cecilia Näsman
Cecilia Näsman

Investerarens perspektiv presenteras av Cecilia Näsman  från Social Impact Stockholm, som återkom till utmaningen med att mäta och att det gäller att få samman de olika aktörerna , få dem att komma överens om vad det är som ska levereras och presteras.

Det blev många frågor om detta nya, spännande område som förhoppningsvis kan utvecklas och ta sig an en del samhällsutmaningar på ett innovativt sätt.

Pia Jertfelt, SVN Sweden, avslutade med att summera känslan:

”Alla pratar om det men ingen har sett det”.

Presentationen från seminariet hittar ni här:

Social_Impact_Bonds_23_april_2015