Nyheter

SVN Norr i startgroparna

I december berättade vi om planerna för ett nätverk i landets nordligare delar. Hur har det gått?

Under 2017 startar SVN Norr, från Gävle i söder till riksgränserna mot Norge och Finland i norr. Marianne Strindin och Maria Blechingberg från Esam AB är ansvariga för etableringen av nätverket och berättar här hur det går och vad de fokuserat på under första kvartalet.

 

Marianne Strindin
Marianne Strindin

- Vi kommer att hålla ett antal uppstartsmöten med olika sektorer under april och åter-kommer därefter om intressant modell och datum. Vi på Esam är otroligt peppade att starta upp något i en ny form där vi jobbar tillsammans med intresserade företag och organisationer i flera regioner i norr som vill dela erfarenheter inom CSR.  Det kan handla om värderingsfrågor som ansvar, antikorruption och mänskliga rättigheter, säger Marianne Strindin.

Varför behövs ett SVN Norr?
- Vi tänker oss att ett nätverk i norra Sverige skulle kunna fungera som en nod för kontinuitet i framförallt erfarenhetsutbytet. Vi tror väldigt starkt på värdet med utbyte mellan branscher och sektorer. Vi brinner också för att knyta ihop det sociala perspektivet av hållbarhet med det miljömässiga och ekonomiska. Inte minst tror vi att ett SVN i norra Sverige skulle med en nationell digital plattform för SVNs möten knyta ihop den geografiska bredden, säger Maria Blechingberg. 

 

Maria Blechingberg
Maria Blechingberg

Vad är största utmaningen så långt?
- Det finns redan ett stort antal initiativ, en del etablerade nätverk och många, många otroligt engagerade människor. Utmaningen just nu är att nå fram i bruset och samlas under ett tak. Reaktionerna vi fått hittills är att de flesta tycker att SVN låter bra och intressant medan någon tycker att det redan finns tillräckligt med nätverk.

 

 

Esam AB har fått uppdraget att koordinera vårt nordliga nätverk och är ni intresserade av att engagerar er i nätverket, kontakta antingen Maria Blechingberg , maria.blechingberg@esam.se, tfn: 070 - 240 01 82 eller Marianne Strindin, marianne.strindin@esam.se, tfn: 070-456 27 56.

                                                                                                                                     

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET