Hur agerar svenska verksamheter för att stötta demokratin under Ukraina-krisen?