Nyheter

Välvilja, ett ord som inte räcker?

”Välvilja räcker inte, man måste vilja!” var en uppmaning som ideligen återkom under vårt seminarium ”När slåss företagen om att få anställa fler Jerrys?” Det räcker inte med välvilja, vi måste handla! Det måste till krafttag från många håll: företagen, skolan, civilsamhället och, inte minst, från politiken.

Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C)
Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C)

Den 18 maj bjöd Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C) in till ett kunskapsseminarium för riksdagsledamöterna.

Rubriken anspelar på ICAs reklamfilm, där praktikanten Jerry har blivit välkänd och en symbol för människor med funktionsvariationer.

I mitten på maj publicerade Jessica Arvidsson på Halmstad Högskola en studie där hon redogör vad som händer med de elever som går ut från gymnasiesärskolan. I studien har sysselsättningen för 12 269 elever som slutade gymnasiesärskolan mellan 2001 till 2011 följts upp.

Hela 78 procent har inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Att ha ett arbete är för de allra flesta inte bara möjlighet till försörjning, utan också ett sätt att delta i gemenskap och viktigt för ett gott självförtroende.

I artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det: Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden...

Östra Teatern inledde seminariet
Östra Teatern inledde seminariet

I september 2015 antog världens ledare de globala målen, en plan för att minska fattigdom och utsatthet, öka jämlikheten, stärka tillväxten och samtidigt skydda klimatet. Det är en ambitiös plan, och i år påbörjas implementeringen. Här finns det mycket stöd för organisationer att använda sig av när de vill ta krafttag för att unga personer med funktionsvariationer ska ta plats på arbetsmarknaden. Exempelvis nummer fyra, God utbildning för alla och nummer åtta, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

I Jessica Arvidssons studie får vi veta, att elevantalet på gymnasiesärskolan har ökat. Trots det så har frågan om vad gymnasiesärskolan ska leda till när det gäller elevernas möjlighet till arbete aldrig tidigare undersökts nationellt och systematiskt.

Det här har man bland annat fått syn på:

  • 47 % har daglig verksamhet, obetald sysselsättning enligt Lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS);
  • 6,6 % studerar;
  • 22 % finns på arbetsmarknaden med hel-eller deltidsarbete. Endast 339 personer av 12 269 har lön utan subvention
  • 24 % finns varken i arbete, studier eller daglig verksamhet
  • Fler män med bakgrund i gymnasiesärskolan än kvinnor, kommer ut i arbete.

Gymnasiesärskolan ska genom APL, arbetsplatsförlagt lärande, skapa de förutsättningar som gör eleven anställningsbar. Det måste göras i samverkan med näringslivet. Från näringslivets sida har elevpraktik, sedan länge varit ett sätt att upptäcka kompetens och att skapa relationer så att unga söker sig till företaget. Men det har funnits svårigheter. Därför behövs det idag träffpunkter i form av erfarenhetsutbyten som gör att fler företag vågar ta emot elever i praktik.

Jonas Berg, ICA Maxi Södertälje
Jonas Berg, ICA Maxi Södertälje

 

ICA Maxi i Södertälje har i många år arbetat med att bryta utanförskapet hos unga. Jonas Berg VD, som medverkade i seminariet, pratade om vikten av att våga. Det gäller att eleverna vågar, men också att personalen vågar ta emot. Det kan bara göras om man försöker! Hans uppmaning var att fler måste våga riskera att allt inte blir perfekt från början. Och att våga - inte av välvilja utan för att det finns nyttoperspektiv. Det kan mycket väl ingå i företagens sociala hållbarhetsfrågor.

Att näringslivet deltar i att minska utanförskapet för unga är mycket viktigt i samhällsbygget. Enligt Skandias forskare Nima Sanandji, så gäller det att synliggöra utanförskapets och ohälsans pris genom att visa förebyggande insatsers värde. Här har Skandia gått före och genom att finansiera forskning.

Nima Sanandji, Skandia
Nima Sanandji, Skandia

Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att låta bli? Samhällskostnaden för att inte agera förebygga utanförskap är enorm och tydligt mätbar, därutöver finns det mänskliga lidandet som inte är redovisat i ekonomiska termer. Att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig är Skandias huvudbudskap.

Seminariet avslutades med att Lars Lööw, ny generaldirektör på Svenska ESF- rådet men med en bakgrund att både som myndighetsperson, kommunikationsdirektör på Samhall och VD på Peritos, ständigt arbeta på att synliggöra ungas med funktionsvariationer behov och möjligheter av att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Lars Andersson, Max Hamburgerrestauranger
Lars Andersson, Max Hamburgerrestauranger

Att näringsliv och gymnasiesärskolan samarbetar för att lyfta antalet unga i arbete är ur samhällsperspektiv en nödvändighet men för den enskilde en rättighet. Det kan inte få fortsätta vara så att den här gruppen alltid prioriteras bort. Det går bra för Sverige nu men trots det så händer det inget med utvecklingen vad det gäller fler i anställning.

Politiker måste ta krafttag för att vända den här utvecklingen!

 

Mer om vårt projekt Plats för lärande hittar ni HÄR.