Almedalen 2018

"På sista raden lönsamt"

Under Almedalen 2018 är vi på plats för att lyfta aktuella samhällsfrågor tillsammans med flera av våra medlemmar. Vi arbetar långsiktigt för att tillsammans göra hållbart lönsamt. Vi välkomnar dig i dialogen och i vårt arbete för att accelerera omställningen till en hållbar värld. 

Den 2-5 juli lyfter vi många aktuella frågor i våra 21 seminarier tillsammans medSVN i Almedalen 2018 flera av våra engagerade medlemmar. Vårt program erbjuder seminarier på teman som: Klimat- och miljö, Hälsa & Välbefinnande, Hållbar digitalisering, nya krav på upphandling samt Etik & mångfald. Den gemensamma nämnaren är långsiktig hållbarhet: “På sista raden lönsamt”.

Ta del av programmet i vårt kalendarium. Där hittar du bl a filmvisning “Alone through Iran” med efterföljande diskussion om tillit och individens kraft, lunchpicknick med fallträning på judomattan genom vår medlem Svenska Judoförbundet, workshop för att ringa in “vad är hållbar digitalisering?” och mycket mer.  

Vi finns på plats måndag 2 juli, tisdag 3 juli, onsdag 4 juli och torsdag 5 juli

Följ oss på Facebook, Insta och twitter @svnswe och tagga våra seminarier under veckan: #påsistaradenlönsamt  #svnalm2018

Mingel SVN Almedalen

SVN i Almedalen 2017

Karin & Lena i Almedalen 2017 – i år har vi ny logo!

 

 

 

 

 

 

Vi ses i Visby!

http://www.facebook.com/svnswe

http://www.instagram.com/svnswe

https://twitter.com/@svnswe