virtuella-almedalen-after

SVN:s Almedalsvecka är på plats – både i Visby och digitalt

Visste du att vi faktiskt har det mest omfattande programmet av privata aktörer i år? Dessutom ligger vi i framkant innehållsmässigt. Välkommen du också!

”Äntligen kan vi ses på plats igen! Men alla kan ju inte åka till Visby. Så vi tycker det är viktigt att låta den som vill delta digitalt i våra seminarier.” Patrik Andersson, ordförande i SVN

Hållbarhet - på sista raden lönsamt

Långsiktig hållbarhet i verksamheter och affärer är ledstjärnan för Social Venture Network, SVN. Visionen är att vara den ledande mötesplatsen för utbyte av idéer och erfarenheter som verkligen gör skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle. Medlemmar är företag, akademi, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god etik, miljö samt hälsa och välbefinnande. Alla bär på en gemensam stark vilja att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi kan lämna vidare till våra barn.

Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken

SVN är ett härligt nätverk med många medlemmar som har starkt engagemang och kunskap i hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att ta del i fler möten och evenemang eftersom det är väldigt utvecklande för hela vår organisation.

Magdalena Aspengren, Sustainability Manager, Telenor Sverige

SVN ger oss möjlighet till utbyte och inspiration inom hållbarhetsområdet där vår drivkraft är att förena miljö- och socialt ansvar med hållbara affärer.

 

Amanda Jackson, Head of Group Sustainability, Nobia AB

Att mötas, samverka och utbyta tankar mellan samhällets olika aktörer är essentiellt för att kunna bidra till att lösa lokala och globala utmaningar.

 

Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB

Bra hållbarhetsarbete lönar sig. Och det blir ännu viktigare, och lönsammare,  i framtiden. SVN hjälper oss med kunskap, inspiration och viktiga erfarenheter.

Richard Barrett, author, presenter, coach and president of the Barrett Academy, founder of the Barrett Values Centre

Only by focusing on the greater good can we create the conditions which give us the opportunity to find our greatest personal success.

Cornilla Von Plomgren, fd kanslichef, FishSec

Nu har vi inte tid för att prova och utvärdera hållbarhet – endast actions som gör skillnad räknas.