Giraffpriset

Giraffpriset 10 år

Giraffpriset delades ut i Göteborg på Frihamnsdagarna den 1 september 2023 – och värdig vinnare blev Erikshjälpen! De är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Sedan 1967 arbetar de för barns rättigheter i Sverige och världen. Erikshjälpen finns i 16 länder och vi driver ett 60-tal Erikshjälpen Second Hand-butiker, i Sverige, Norge och online.

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat. I år delades priset passande nog ut på tältscen Greta. 2018 gick Giraffpriset nämligen till Greta Thunberg tillsammans med Fridays for Future! På Frihamnsdagarna blev det dubbelt firande då vi förutom att hylla 2022 års pristagare även firade ett försenat 10-årsjubileum för Giraffprisert. Detta på grund av pandemin som precis som Göteborgs 400-årsjubileum blivit två år försenat. Prisutdelare var framgångsrika Miljonbemanning som förra året mottog priset för sitt arbete med att söka och finna talanger i Sveriges miljonprogramsområden. Vinnaren 2017, Björn Söderberg, var med på video med en hälsning från Katmandu med sitt Build up Nepal.

Vinnande Erikshjälpen berättade om sin historia och omfattande verksamhet med att hjälpa barn i olika länder.

Finalisterna i den här omgången av Giraffpriset var: Erikshjälpen, Louise Xin och End Ecocide Sweden.

Foto med vinnarna Erikshjälpen

Nomineringarna löd:

Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Med fokus på barnens rättigheter i samhället så visar Erikshjälpen mod i många internationella projekt där man dagligen med sin lokala närvaro jobbar med att bryta motstånd som ofta bygger på okunskap och otillbörliga maktstrukturer. Med hjälp av Erikshjälpen Second Hand genereras medel till de sociala och humanitära insatserna. Det ger möjlighet till långsiktighet i projekten och arbetsträning för människor utanför arbetsmarknaden samtidigt som planetens resurser sparas. Under 2022 har man på ett imponerande sätt byggt upp en hjälpverksamhet i Ukraina. Med akutinsatser till drabbade och därefter med fokus på psykosocial hjälp för barn i nöd. Kort sagt Erikshjälpen, som valts ut av juryn till vinnare av Giraffpriset 2022, är ett lysande exempel på en verksamhet med modiga, innovativa aktiviteter som sticker ut halsen och är hållbara ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. erikshjalpen.se/

Louise Xin

Louise Xin, född i Kina, uppvuxen i Sverige och baserad i Paris, grundade 2020 varumärket Louise Xin Couture och har redan hunnit göra stora avtryck i modevärlden genom en sällsynt passion för hållbarhet. Genom att experimentera med återvunna material och en uthyrningsbaserad affärsmodell har hon bidragit till att omdefiniera konsumtionsmönster och främja cirkulär ekonomi. Hösten 2021 fick hon ett internationellt genomslag när hon tillägnade sin första modevisning till mänskliga rättigheter och tvångsarbete inom modeindustrin, tillsammans med Human Rights Watch. Louise Xin har bl a blivit utnämnd Sakharov-stipendiat av Europaparlamentet och arrangerat den allra första modevisningen inne i parlamentet. Dessutom har hon hunnit med att hålla föreläsningar för FN, TEDx, samarbetat med Kungliga Operan och nu valts ut av juryn till en av tre slutnomineringar för Giraffpriset 2022. https://www.louisexin.com/about

End Ecocide Sweden

Med mod och envishet utmanar End Ecocide Sweden samhället som trots över 4000 miljöavtal ändå bevittnar hur utvecklingen går åt fel håll. Klimatet förändras, den biologiska mångfalden minskar och människor ser hur de ekosystem de lever av, förstörs för oöverskådlig tid. Ecocide är på engelska ”missing law”. EES arbetar för att Ecocide blir ett brott enligt Romstadgan. Då skulle ledare för länder eller företag kunna ställas inför rätta vid Internationella brottsdomstolen i Hague. Istället för som idag, frias av domstolar de ibland själva väljer. EES arbetar tillsammans med Stop Ecocide International, och tillsammans bidrar man till att fler och fler länder och aktörer ställer sig bakom förslaget om Ecocide Law. End Ecocide Sweden har därför av juryn valts ut till en av tre slutnomineringar. https://endecocide.se/

—–
Pri­set består av äran, ett di­plom, en check på 10 000 kr (Sponsrad av Ekobanken och U&We) samt sist men in­te minst vår vand­rings­po­kal!