Om SVN

Ett nätverk för långsiktig hållbarhet

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt Agenda 2030 . Medlemmar är företag, akademi och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn, socialt ansvar, hälsa och välbefinnande.

Organisationen är ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och genom att medlemmar t ex står värd för olika arrangemang. Värdföretaget får därigenom en möjlighet att visa upp sin egen verksamhet.

Många medlemmar i SVN hittar nya samarbeten genom nätverket. Här finns företag och organisationer inom vitt skilda branscher och gott om exempel på entreprenörer som har byggt upp helt nya led av partners och leverantörer; där alla delar samma värderingar.

Vision
SVN är den ledande mötesplatsen för idéer och erfarenheter som gör skillnad i resan till ett hållbart samhälle.

Mission

SVNs uppgift är att:

 • Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kontakter i arbetslivet
 • Inspirera och stötta medlemmarnas förändringsarbete i sin verksamhet
 • Vara ett stöd för de personer som driver utvecklingen (s.k. change agents)
 • Förmedla kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet
 • Samarbete med andra nätverk som är verksamma inom ämnesområdet
 • Vara en pådrivande opinionsbildare tillsammans med andra nätverk

Medlemmar

 1. Företag / entreprenörer
 2. Organisationer (dvs som inte är kommersiella företag eller myndigheter)
 3. Myndigheter
 4. Enskilda personer, som
  1. delar en grundsyn om att världen måste förändras
  2. vill arbeta med frågor inom miljö, etik och socialt ansvar