Hållbara flerfamiljshus i trä väcker internationellt intresse