Virtuella Almedalen 2020

Varmt välkommen hälsar SVN tillsammans med Ekobanken


“Det demokratiska samtalet får inte utebli bara för att vi inte kan ses.” MIA STUHRE, ALMEDALSVECKAN

Som alltid i Almedalen var det intressanta företag, organisationer och människor, olika ämnen, mingel och diskussioner med fokus på att öka farten i omställningen till en hållbar värld genom sektorsöverskridande samverkan. Nedan kan du se inspelningarna av seminarierna, vi fyller på efterhand som de blir tillgängliga. 

Almedalsveckan Gotland var på plats varje dag och berättade bl a om hur deras tankar går kring den inställda veckan 2020, men också om planerna och satsningen inför Almedalsveckan 2021.

Här kan du se en översikt av programmen för Almedalen 2019 och 2020.

Fyra seminarier per dag

Varje seminarium var 40 min långt, följt av en kvarts Zoom-mingel. Dagarna inleddes med Almedalsveckan direkt från Visby och avslutades med att vi tillsammans mixade och avnjöt en utvald alkoholfri Almedalsdrink

 

 MÅNDAG 29 JUNI 

 

 

08.30

Almedalsveckan, Mia Stuhre inleder dagen direkt från Visby


 

Judo4Balance på jobbet för bättre arbetsmiljö – Vad säger forskningen?
Sv Judoförbundet, AFA Försäkring, Högskolan Dalarna, FoU Sörmland

Fallolyckor är Sveriges största arbetsolycka enligt AFA Försäkrings rapport om olyckor på jobbet. Hör de allra senaste rönen om hur ett judoinspirerande träningsprogram kan både öka välbefinnande och minska fallrisken på jobbet. Medverkande: Svenska Judoförbundet – Kristiina Pekkola (Ordförande), Anna Weigelt (AFA Försäkring), Michail Tonkonogi (Högskolan Dalarna), Marina Arkkukangas (FoU Sörmland)


10.00

Kan vi göra sol tillsammans?
Ekobanken och Coompanion

Hur ser det ut med andelsägd solel idag? Hur ser förutsättningarna ut att gå tillsammans kring en gemensam anläggning? Under hösten 2019 arbetade Coompanion med en förstudie för att undersöka förutsättningarna för andelsägda solelanläggningar, och vad som ska till för att sådana ska kunna utvecklas och etableras. Lyssna till Anders Westin (Coompanion Västmanland), Louise Ramberg (Coompanion Uppsala) och Johan Öhnell (Solkompaniet) kring resultatet av studien och tankar kring hur vi får fler att göra sol tillsammans.


11.00

Finansiering av sociala innovationer genom Mikrofonden och Ekobanken.
Ekobanken, Mikrofonden m fl

Hur får vi fler sociala innovationer att utvecklas, bli hållbara och komma till sin fulla rätt i samhället? Genom stöd från Vinnova arbetar Mikrofonden Sverige, Ekobanken, Coompanion och Hela Sverige Ska Leva tillsammans för att kunna utveckla arbetssätt, nätverk och tjänster för att därmed kunna ge än större finansiellt stöd till sociala företag och hjälpa dem att vara hållbara på sikt Medverkar gör Kristoffer Lüthi (styrelseordförande Ekobanken) och Ylva Lundkvist (Hela Sverige ska Leva).


12.00

Vad vet svenskarna om klimat och klimatkompentsation?
ZeroMission

Nu släpper ZeroMission en rykande färsk Novusundersökning om Svenskarnas kunskaper om klimat och klimatkompensation. Under de senaste 9 åren har en årlig undersökning genomförts om Svenskarnas kunskaper och attityder till klimat och klimatkompensation. Hur har de förändrats över åren? Finns det i år möjligtvis en coronaeffekt?12.40 Dagens Almedalsdrink som är årets utgåva och presenterades av UNF.

Recept

 

 TISDAG 30 JUNI

 

 

08.30

Almedalsveckan, Mia Stuhre inleder dagen direkt från Visby


09.00

The evolution of democracy. What’s next? From People Awareness to Humanity Awareness
Richard Barrett, Barrett Academy for the Advancement of Human Values

Since the arrival of Homo sapiens on the evolutionary scene 200,000 years ago, six worldviews have emerged. Each worldwide came about in response to changes in social living conditions, which in turn were triggered by changes in collective human psychological development. The worldview of Humanity Awareness, which is now emerging, represents the seventh worldview. In the worldview of Humanity Awareness people of different ethnicities, nationalities and races will come together in an overarching vision of the future that unifies the belief systems of spirituality, science and psychology in an energetic framework of understanding. Read more ...


10.00

Prisutdelning Giraffpriset 2019
De nominerade är Johannes Cullberg, Parul Sharma och Jenny Stiernstedt

Nu är det dags att tillkännage 2019 års Giraffprisvinnare! Missa inte det och ta chansen att lyssna till representanter från föregående års vinnare Greta Thunberg och Fridays For Future samt årets finalister: Johannes Cullberg, grundare av matvarukedjan Paradiset, Parul Sharma, människorättsjurist och Jenny Stiernstedt, journalist på DI. Samtalen modereras av Patrik Andersson från Social Venture Network Sweden.


11.00

Emotionell Intelligens (EQ) och genomförandet av Agenda 2030.
Maria Flock Åhlander (VD Ekobanken) och Parul Sharma (Människorättsjurist med fokus hållbar utveckling)

”Empatiskt ledarskap är viktigt för hållbar utveckling. En god empatisk förmåga ökar också skickligheten att inse och se hållbarhetsrisker” – Så skriver Parul Sharma i sin bok ”Produktionskedjan”. Lyssna till ett samtal mellan Parul och Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken, om vikten av EQ i organisationer och vilket ledarskap som behövs för att kunna ställa om och nå målen i Agenda 2030.


12.00

Naturen som affärspartner – går det?
U&We, Maria Cosnier, Peter Wrenfelt, Göran Wiklund

Företag bidrar till förstörelse av naturen samtidigt som de är beroende av vad ekosystemen levererar för sina affärer. Hur kan man vända sin negativa påverkan till ett positivt bidrag? Vad innebär naturbaserade lösningar? Kan man rusta sig inför klimatförändringarna med naturen som partner?


12.40

Dagens Almedalsdrink från 2012 som presenterades av U&We och Ellinor Eke.

Recept

 

 ONSDAG 1 JULI

 

 

08.30

Almedalsveckan, Mia Stuhre inleder dagen direkt från Visby


9.00

Dialog om finansiering av bygg- och bogemenskaper
Ekobanken, Divercity, Föreningen för byggemenskaper m fl

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Byggemenskaper har potential att främja mångfald och kvalitet, inte bara i bostadsbyggandet utan även när det gäller lokaler för företag och föreningsliv. Det här seminariet fokuserar på själva finansieringen och tar upp de möjligheter och några av de hinder som finns på vägen från idé till färdig byggnad. Medverkar gör Kristoffer Lüthi (styrelseordförande Ekobanken) och Ylva Sandström (Föreningen för byggemenskaper).


10.00

Den stora omställningen
Ekobanken m fl

Nu är det tio år kvar till 2030. Om vi ska klara av att nå de Globala målen behöver vi fortsätta att ställa om och tänka nytt. Lyssna på ett samtal med Ekobanken och några av deras samarbetspartners kring hur vi ska ta oss an de kommande tio åren och hur vi ska fortsätta ställa om för att gå en hållbar framtid till mötes. Medverkande är Parul Sharma (Människorättsjurist med fokus hållbar utveckling), Pella Thiel (ordförande End Ecocide), Sara Jervfors (Kostchef och Projektchef, projekt MatLust, Södertälje kommun) och Maria Flock Åhlander (vd Ekobanken)


11.00

Hur skapar vi samverkan för hållbar digitalisering. SVN presenterar en förstudie på uppdrag av Region Stockholm
SVN, Telenor, TCO Development, DigPlex, IVL och DigJourney

Både hållbart och digitalisering är två begrepp som används flitigt för att beskriva framtiden. Men hur kan digitaliseringen bli hållbar ? SVN berättar hur i en förstudie de definierat hållbar digitalisering och vilka steg som bör belysas. TCO Certified, Digiplex & Telenor beskriver hur olika frågeställningar och kravställning kan hjälpa dig på vägen i att skapa en hållbar leverantörskedja.


12.00

Virtuella dialogspel som utmanar våra värderingar och främjar en hållbar arbetsmiljö med ökad arbetsglädje.
Helhetskommunikation, Greta Högberg och Patrik Andersson

Värdegrundsspelet möjliggör samtal och reflektion och mynnar ut i en handlingsplan för organisationen och medarbetarna som går att arbeta vidare med på t ex arbetsplatsträffar. Var med på vårt seminarium och pröva att själv att reflektera kring frågorna i vårt värdegrundsspel!


12.40

Dagens Almedalsdrink från 2013 som presenterades av Bergsjön 2021.

Recept

 

 

 

Tagga gärna våra seminarier #VirtuellaAlmedalen