Nyheter

Bhutanforskare inspirerar om holistiskt hållbarhetsperspektiv

Det blev en upplevelse för alla sinnen när Dasho Karma Ura och hans team från Centre for Bhutan Studies & GNH besökte Tillväxtverket, Sida och Social Venture Network i januari, för samtal om alternativa mått på hållbar samhällsutveckling.

SVN medlemmen GNH Sweden arrangerade besöket från Bhutan med idén att starta en dialog

med svenska politiker och myndigheter om GNH’s multidimensionella syn på nationell välfärd och de globala målen för hållbar utveckling. En grupp forskare från Bhutan med Mr Dasho Karma Ura i spetsen var inbjudna.

Besöket i Sverige gav möjlighet till flera möten mellan GNH-delegationen och svenska myndigheter, däribland Tillväxtverket samt Sida. Genom föreläsningar, workshop och diskussioner fick seminariedeltagarna möjlighet att diskutera aktuella ämnen utifrån ett holistiskt hållbarhetsperspektiv. 

 

Under torsdagskvällen bjöd Social Venture Network in till diskussion på temat ”Can GNH be helpful in Swedish business?” Ett trettiotal personer kom till SVN för en afterwork med gästerna från Bhutan. Centret för Bhutan studies och Gross National Happiness har under förra året lanserat en tankemodell och nyckeltal för hur GNHs mått skulle kunna användas också i näringslivet. Här ligger GNH Sverige i framkant. Ett 40-tal företag i Bhutan har testat att mäta sin verksamhet efter GNH-måtten, men ännu lyckas inget företag nå upp till de satta målen.

 

Efter en kort föreläsning om hur Bhutan arbetar med att integrera det holistiska välfärdsmåttet på olika nivåer i samhället, samt en kort reflektion från Mr Dasho Karma Ura över hur viktig den medvetna andningen är för människors prestation, välbefinnande och hälsa, gick seminariet över i en öppen frågestund. Intresset från publiken var stort och frågorna många under kvällen.

- Livet handlar om så mycket mer än effektivitet, alla behöver vi mer kultur och upplevelser för våra sinnen, sa en av deltagarna.

- Tack för eventet! Vi fick allt känna på en dos av hur vi kultiverar sinnets skönhet, var en annan kommentar.

 

Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare Social Venture Network:

- Vi är glada för samarbetet med GNH Sweden och möjligheten att erbjuda våra gemensamma medlemmar mötet med Mr Dasho Karma Ura. Vi läser just nu boken på temat ”GNH i Business” som vi fick från centret med stort intresse och vi ser fram emot den fortsatta dialogen med myndigheter, GNH och andra medlemmar i SVN nätverket om hur vi kan mäta länder och företags framgång, välfärd och välbefinnande på ett mer multidimensionellt plan än bara genom ekonomisk tillväxt.

Lena Videgren

 

FAKTA om GNH

GNH, Gross National Happiness kommer från Bhutan och präglar hela landets styrning, representerar ett holistiskt världsbild där välfärd avgörs av många olika dimensioner.  GNH innebär att en hållbar utveckling bör ta ett helhetsgrepp vad gäller våra föreställningar om välstånd och lägga lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande. Termen bruttonationallycka myntades av Hans Majestät den fjärde kungen av Bhutan, Jigme Singye Wangchuck på 1970-talet.

Fakta GNH Sweden:

GNH Sweden är ett samskapande nätverk av individer, konsulter och organisationer med mål att utforska visioner baserad på Gross National Happiness principer.

Detta innebär att hållbar utveckling skall ta utgångspunkt i ett holistiskt synsätt för framgång och ge lika vikt till icke ekonomiska aspekter för att mäta välfärd och framgång genom 9 olika dimensioner. Dessa dimensioner är:

  • Levnadsstandard
  • Hälsa
  • Utbildning
  • Ansvarstagande och bra ledarskap
  • Ekologisk resiliens
  • Inre välbefinnande
  • Starka samhällen och delaktigehet
  • Kulturell diversitet
  • Tidsanvändning

För mer information kontakta Anna Rosengren, GNH Sweden.

http://gnhsweden.com/