Nyheter

Hållbara leverantörskedjor – utmaningar och möjligheter

Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor i fokus på gemensam forumträff & uppföljningsträff

Respekten för mänskliga rättigheter är en av grundförutsättningarna för en hållbar utveckling. På 2023 års första forumträff i mars stod HRDD (Human Rights Due Diligence) i fokus. Tillsammans med Agenda 2030 i Väst och CSR Västsverige, experter på området och drygt 40 engagerade deltagare från flera olika branscher tog vi oss an frågan hur företag kan hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Här utbytte vi erfarenheter och diskuterade hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för hållbara värdekedjor och på så sätt bidrar till att nå de Globala målen. Detta skedde på en träff den 21 mars på Uni3 Lindholmen. Den 4 maj ordnade vi ett uppföljningsmöte digitalt - på allmän förfrågan med inriktning på transport och logistik.

Den 21 mars hade vi flera talare som både gav en nulägesanalys, pekade på goda exempel och sammantaget gav oss en inblick i HRDD:

  • Erik Andersson från Globala Studier vid Göteborgs universitet
  • Henrik Lindholm från Ethical Trading Initiative Sverige, ETI
  • Andreas Filipsson från Ethos
  • Sandra Roos, hållbarhetsdirektör vid Kappahl

Deltagarna själva framhåller att föreläsningarna var givande och att samtalen och diskussionerna var lättstartade och intressanta. Flera lyfte också att de fick med sig nya perspektiv och blev utmanade i sitt synsätt. Många tog även med sig nya kontakter som korsar branschgränserna.

Båda tillfällena samlade representanter från vitt spridda branscher, vilket bidrog till intressanta diskussioner men även gav oss lite huvudbry – hur skulle vi sammanfatta och samla deras frågeställningar och ta dem vidare? Det löste sig delvis av sig självt – när vi summerade frågorna så framkom tydligt att några områden upplevs mer aktuella och svårarbetade än andra. Det gällde framför allt transporter/logistik samt aktörer långt ut i värdekedjan & svårigheter att kontrollera dessa.

Ibland måste man sätta ned foten och säga 'enough i s enough' - deltagare

Deltagarna fick flera tillfällen att diskutera i mindre grupper. Vi fick även flera bra genomgångar i vad HRDD innebär och vad man bör tänka på i arbetet.

Hotet mot globaliseringen? Flera diskussioner handlade om den ökande protektionismen och vad den kan leda till. Det är onekligen lättare att hålla koll – och få tillit till – lokala verksamheter. Ju längre ut i kedjan, och ju längre bort, desto svårare blir HRDD-arbetet.

Vi borde kanske byta leverantörer lite oftare och rösta med plånboken - Henrik Lindholm

230321_HRDD_1024px-1

Uppföljande webbinarium med fokus på logistik/transport, 4 maj

Under den uppföljande digitala träffen den 4 maj träffade vi återigen Andreas Filipsson från Ethos som gav oss en crash course i praktisk HRDD.

Eftersom frågorna kring logistik/transport var många, beslöt vi arrangörer att bjuda in någon representant från den branschen till den uppföljande träffen, för att berätta mer ”från insidan”. Vi ville gärna höra någon mindre aktör ge sin bild, och vi bjöd därför in Thomas Lindström, VD på First Cargo, som förra året var första speditionsföretag att verifiera sig enligt ISO 26000. Thomas betonade vikten av ansvarskänsla och viljan att göra gott, snarare än att tjäna in den där sista kronan. Ett gott samarbete är värt mer i längden. First Cargo – som inte har några egna bilar - tar ett större ansvar i transportledet än vad som är brukligt. Och har god koll på ”sina” åkare. Däremot är det ännu så länge svårare att få samma koll på sjötransporter t ex. Där finns mycket att göra.

 

Tack till alla inblandade för bra träffar och mycket lärdom!