Giraffpriset

Sedan 2011 delar Social Venture Network Sweden, SVN, årligen ut Giraffpriset. Priset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Pri­set består av äran, ett di­plom, en check på 10 000 kr (Sponsrad av Ekobanken och U&We) samt sist men in­te minst vår vand­rings­po­kal!