Nyheter

Kung Saga startar innovativt certifieringsprojekt

Kung Saga Förening, i samarbete med SVN, vill ta fram en CSR-märkning av arbetsgivare ur ett mångfaldsperspektiv.

Idén är att en certifiering ska gynna arbetsmarknaden för ungdomar med intellektuella funktionsvariationer. Nu söker Kung Saga en projektledare.

Kung Saga Förening driver en gymnasiesärskola och verkar för en attitydförändring i samhället och för att skapa hållbara strukturer för att öka målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. I höstas fick föreningen medel från Arvsfonden för att driva ett nyskapande CSR-märkningsprojekt. 

Kung Saga elever
Kung Sagas gymnasieelever in action

 

"Vi blev fantastiskt glada förstås. Våra medlemmar blir så inspirerade att arbeta vidare med dessa viktiga frågor, det ger oss kraft att även Arvsfonden tror på idén", säger initiativtagarna Jenny Lilja, ansvarig för APL och SYV, Klara Borg och Rebecka Malmqvist, skolledare på Kung Saga Gymnasium.

Tanken med en CSR-märkning av arbetsgivare är att inspirera fler företag, organisationer och myndigheter att se långsiktiga hållbarhetsvinster med att anställa ungdomar med intellektuella funktionsvariationer.

"Det finns många goda krafter i vårt samhälle som arbetar för denna grupps behov av och rätt till arbete", säger Jenny Lilja. "De som lyser med sin frånvaro i detta viktiga förändringsarbete är arbetsmarknaden, arbetsgivarna. Vi tror därför att en CSR-märkning specifikt inriktat på ett mångfaldsperspektiv mot denna målgrupp är en väg att gå för att skapa fler arbetstillfällen".

Jenny Lilja, ansvarig för APL och SYV, Klara Borg och Rebecka Malmqvist, skolledare på Kung Saga Gymnasium
Jenny Lilja, ansvarig för APL och SYV, Klara Borg och Rebecka Malmqvist, skolledare samt hunden Strumpan på Kung Saga Gymnasium.

 

Kung Saga har som målsättning att få upp frågan om målgruppens tillträde till den reguljära arbetsmarknaden på den politiska agendan, och på längre sikt är tanken att CSR-märkningen ska bli vedertagen och allmänt erkänd och leda till att fler ungdomar med funktionsvariationer får arbete. 

Arbetet kommer att drivas via Kung Sagas Förening, som är en elev- och personalförening, i samarbete med SVN.  Nu söker projektet projektledare med bred CSR-kompetens och erfarenhet från svenskt näringsliv och offentlig sektor. Läs mer om Kung Saga och rollen HÄR