Nyheter

Vi får kraft och kunskap av att nätverka

Flera av er vet att YMR Kommunikation med Yngve Ornerud i spetsen tagit fram vår nya logotype och profil. Vi frågade Yngve hur de ser på hållbarhet och vad han och kollegorna får ut av att vara medlem i Social Venture Network.

Vi gick med i början av 2016. Flera av våra kunder är engagerade i hållbarhetsfrågor liksom vi själva.

Yngve Ornerud

Efter att ha träffat och pratat med Karin Strömqvist Bååthe på ett seminarium så kändes det rätt att vara med i nätverket.

Vilka är era hjärtefrågor inom hållbarhetsområdet?

Självklart är hållbarhet när det gäller miljön jätteviktig för oss. Vi kan inte fortsätta leva som vi lever. Vi är miljödiplomerade sedan några år. Men kanske brinner vi mer för social hållbarhet och försöker på olika sätt bidra till detta.

Vad har ni gjort tillsammans med Social Venture Network? Hur har ni nyttjat och bidragit till nätverket?

Vi gjorde vårt första gemensamma seminarium i januari där vi presenterade ett shared value-projekt som vi arbetat fram för en av våra kunder – Svensk Däckåtervinning (SDAB). Genom nätverket har vi fått kontakt med Svenska Judoförbundet. Vi har tagit fram Social Venture Network’s och Giraffprisets nya grafiska profil.

Vad har varit ert framgångsrecept för att lyckas?

Att alla i vårt företag är genuint engagerade och intresserade av hållbarhetsfrågor.

Om ni skulle ge ett råd till medlemmarna hur de skall göra för att lyckas inom hållbarhetsnätverkande, vad skulle det vara?

Att verkligen utnyttja styrkorna i att nätverka. Träffa människor, prata hållbarhet ärligt och engagerat. Långsiktighet, trovärdighet och ökad kunskap.

Vilken är enligt er den viktigaste framtidsfrågan för att nå en hållbar värld?

Att företagen tar ett större ansvar och att återvinning av material ökar samt att den cirkulära ekonomin utvecklas. Uttaget av jordens resurser måste minskas dramatiskt. Att avfallsförordningen förändras så att avfall ses som en resurs och inte ett problem.

YMR-gänget. Från vänster: Jens Arenhill, Yngve Ornerud, Anders Jansson, Pia Lundgren, Jens Larsson, Ewa Tafvelin, Jonas Norberg.

Läs mer om YMR Kommunikation