Nyheter

What is Humanity Awareness Initiative?

Omställningen till en hållbar värld och den transformation som krävs är kanske framförallt på ett mänskligt och beteendeorienterat plan. Vår hedersmedlem Richard Barrett och The Humanity Awareness initiative arbetar med att möjliggöra denna omställning. 

 

 

This video introduces us to the Humanity Awareness Initiative, an initiative to raise humanity's consciousness to the next world view that is emerging. It is through this new world view that we will create a world where all living beings can thrive.